Stad zoekt buddy's voor vluchtelingen

De Stad Lokeren start binnenkort met een buddy-project voor de erkende vluchtelingen gevestigd in Lokeren. Een buddy kan veel betekenen voor een vluchteling die nog maar pas in Lokeren woont: samen op stap gaan, Nederlands oefenen, elkaars cultuur leren kennen, rondleiding door de stad, formulieren helpen invullen, zoeken naar vrijetijdsbesteding, meegaan naar een dienst of organisatie of proeven van elkaars keuken. Kandidaten zijn meerderjarig, spreken vlot Nederlands en hebben zin om regelmatig wat van hun vrije tijd te investeren in het ondersteunen van een vluchteling. Meer info bij Ester Nachtergaele van Dienst Samenleving op 0478/82.90.27 of ester.nachtergaele@lokeren.be


(YDS)