Politie verbiedt huwelijkskaravanen

In het nieuwe politiereglement dat op de jongste gemeenteraad werd goedgekeurd, verbiedt de politie om nog langer huwelijkskaravanen te organiseren. Enkel autokaravanen voor het goede doel zijn nog toegelaten en moeten 2 maanden op voorhand aangevraagd worden. Gemeenteraadslid Suleyman Harrouch (Groen) betreurt het verbod. "Het is jammer dat het verkeersonveilige gedrag van enkelingen moet leiden tot een verbod. Jammer dat hiermee een hele groep van mensen gestraft wordt, die geen overtredingen maakt." De Vlaams Belangfractie juicht het verbod op haar beurt toe. "We zijn al tien jaar vragende partij voor deze maatregel en hopen dat er krachtdadig wordt opgetreden. Zodat het verbod geen maat voor niks is", aldus raadslid Lena Van Boven. (YDS)