IDM schaart zich achter P+MD

IDM pleit samen met andere Oost-Vlaamse afvalintercommunales voor de snelle invoering van het P+MD-scenario. Dat betekent dat voortaan alle plastic verpakking in de PMD-zak zouden thuishoren. PMD wordt nu ingezameld in de blauwe zak. Vooral de 'plastic verpakkingen' veroorzaken discussie en ongenoegen bij inwoners als blijkt dat weer eens een verpakking niet in de blauwe zak thuishoort, hoewel het om een plastic verpakking gaat die naar aard en samenstelling niet verschilt van de toegelaten plastic verpakkingen. De 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales pleiten voor het invoeren van een eenvoudig uniform systeem en baseren zich op de positieve ervaringen met een proefproject dat sinds begin 2016 wordt uitgerold in Aalter, waarin ook harde plastic verpakkingen, verpakkingsfolies, bakjes en potjes worden meegenomen in dezelfde zak. (YDS)