Eindelijk veilige fietsverbinding met N70

INWONERS DOORSLAAR VRAGENDE PARTIJ VOOR INGREEP

De kinderen van het Sint-Lodewijkscollege in Doorslaar kunnen zich voortaan op een veiligere manier met de fiets naar school verplaatsen.
Yannick De Spiegeleir De kinderen van het Sint-Lodewijkscollege in Doorslaar kunnen zich voortaan op een veiligere manier met de fiets naar school verplaatsen.
Als laatste Lokerse deelgemeente krijgt Doorslaar nog dit jaar een veilige fietsverbinding met de stad. Midden oktober start een aannemer met het aanleggen van een fietspad op de Doorslaardam tussen de N70 en Veldeken. De omgeving van basisschool Sint-Lodewijkscollege werd de voorbije maanden reeds aangepakt.

Het Lokerse stadsbestuur stelde deze legislatuur een prioriteitenlijst samen om de verschillende schoolomgevingen op haar grondgebied verkeersveiliger te maken. Dit jaar kregen de schoolbuurten van Eksaarde en Oudenbos eerder al een grondige make-over. "Het Sint-Lodewijkscollege in Doorslaar was de laatste in het rijtje", verduidelijkt schepen Sabine Van Rysselberghe (Open VLD). "Al blijft het veiliger maken van schoolomgevingen een uitdaging. Zo plannen we tegen 2019 ook een heraanleg van de Bleekmeersstraat in functie van school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij. Door de slechte staat van het wegdek zullen daar de zogenaamde olifantenpoten ook wijken voor een andere wegbedekking", geeft de schepen aan.

Mama Veronique en dochtertje Renée maken gebruik van de nieuwe schoolomgeving.
Yannick De Spiegeleir Mama Veronique en dochtertje Renée maken gebruik van de nieuwe schoolomgeving.

Receptie

In Doorslaar zijn intussen al enkele werken achter de rug. Met inspraak van de schooldirectie, leerlingen en het oudercomité werd de onmiddellijke omgeving van de school veiliger ingericht. Aan de schoolpoort van het Sint-Lodewijkscollege verdwenen parkeerplaatsen om het fiets- en voetpad te verbreden met het oog op een veilige verplaatsing voor de kinderen. De school vierde de goede afloop met een receptie voor de ouders en kinderen. "We kunnen deze ingrepen enkel toejuichen. Bovendien hebben we vernomen dat de oude tramroute, een belangrijke fietsverbinding voor onze leerlingen en bij uitbreiding alle inwoners uit het dorp, in de toekomst ook zal voorzien worden van verlichting", zegt directeur Guy Raes.

Ongevallen

Schepen Van Rysselberghe heeft nog meer goed nieuws in petto voor de school en de inwoners van Doorslaar. "Als laatste Lokerse deelgemeente krijgt Doorslaar nu ook een veilige fietsverbinding. Midden oktober zal een aannemer van start gaan met de aanleg van een fietspad langs de Doorslaardam tussen de N70 en Veldeken." Een positieve zaak, want nu moeten fietsers zich noodgedwongen op de rijweg begeven en dat veroorzaakte in het verleden al enkele ongevallen. Voor de aanleg van het broodnodige fietspad moest de stad wel enkele privégronden verwerven. "In overleg met de eigenaars is dat vrij vlot verlopen, slechts in één geval moest er onteigend worden", besluit de schepen.