Buurtbewoners willen herinrichting molensite

BEWONERS HEIRBRUGWIJK STELLEN ZELF PLAN VOOR OPWAARDERING OP

Hervé Devos, Alain Debbaut, Stefaan Segaert en Hans Baeté aan de molen.
Foto YDS Hervé Devos, Alain Debbaut, Stefaan Segaert en Hans Baeté aan de molen.
Met de steun van gemeenteraadslid Alain Debbaut (Groen) vragen enkele buurtbewoners van de Heirbrugwijk de stad om werk te maken van de opwaardering van de molensite. Ze goten hun ideeën in een totaalplan voor de omgeving.

De site van de Heirbrugmolen in de gelijknamige Lokerse wijk kent reeds een lange voorgeschiedenis. De molen zelf is het enige nog resterende exemplaar van de 47 molens die ooit op het grondgebied van Lokeren stonden. Sinds juni vorig jaar zit er ook nieuw leven in de gerestaureerde molenaarswoning met de nieuwe brasserie 'De Molen'. Het voorbije jaar werd de stad ook eigenaar van de volledige site, een groot deel ervan werd in het verleden als weide verpacht.

Meer toegankelijkheid

Oppositiepartij Groen dringt nu bij monde van gemeenteraadslid Alain Debbaut en buurtbewoner Hans Baeté aan om werk te maken van de opwaardering. "We hebben zelf al een plan ontwikkeld voor de totaalinrichting van het volledige terrein, waarbij rekening wordt gehouden met de erfgoedkundige, toeristische en sociale mogelijkheden die er aanwezig zijn", zegt Debbaut. Na een overleg met de buurt, stelt Groen drie pistes voor. "In de eerste plaats pleiten we voor meer toegankelijkheid. We willen zeker vermijden dat het hele verworven terrein autoparking wordt. Een aantal parkeerplaatsen kunnen zeker, maar dan aan de kant van de Heirbrugstraat, rechts na het oprijden van het molenterrein. Er moeten ook voldoende fietsenrekken voorzien worden", zegt Baeté. "We pleiten ook voor de aanleg van een fietspad vanuit de Verbindingsstraat aan de andere kant van het terrein. Zo wordt de site langs twee kanten ontsloten."

Gemeenschapstuin

Verder pleit de partij ook voor aanplantingen die geen belemmering vormen voor de werking van de molen. "Er bestaan houtkanten zoals kornoelje en mispel, waarvan het hout in het verleden ook gebruikt werd om onderdelen van een molen te vervaardigen. Door de lage begroeiing vormt de aanplanting ook geen belemmering voor de werking van de molen." Tot slot breekt Groen ook een lans om de weide achter de molen te gebruiken voor sociale activiteiten. "We denken daarbij aan de inrichting van een gemeenschapstuin of het voorzien van een collectieve bakoven. Het volledige plan kan gerealiseerd worden tegen een bescheiden kostprijs."

Tarwe zaaien

Volgens schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open VLD) starten er dit voorjaar al werken op de site. "Op ongeveer een derde van de aangekochte weiland worden nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Wat er met de rest van het terrein gebeurd, is nog geen uitgemaakte zaak. Er bestaan ideeën om er tarwe te zaaien om te oogsten voor gebruik in de molen. Ook de aanleg van een petanqueterrein behoort tot de opties. Sowieso moet alles gebeuren in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed door het beschermde karakter van de site", klinkt het. "Alle suggesties zijn welkom en we zullen daar rekening mee houden waar mogelijk."