Lochristi heeft na 2 jaar SAVE-label

Lochristi krijgt als 39ste gemeente het SAVE-label omdat zijn eerste SAVE-actiejaar succesvol werd afgerond. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die de veiligheid voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder moet vergroten. Lotgenotenorganisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. In 2011 werd het SAVE-charter 'Steden & Gemeenten' ontwikkeld om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. OVK betrekt steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. "Op 18 november 2015 ondertekende Lochristi het SAVE-charter. Hiermee ging de gemeente het engagement aan om te werken aan een SAVE-actieplan", zegt burgemeester Yves Deswaene. (IND)