Groen-sp.a stelt volledige lijst voor

Groen-sp.a heeft de volledige lijst voorgesteld waarmee het op 14 oktober naar de kiezer trekt.

"Met een sterk programma met vele nieuwe ideeën willen we wegen op het beleid. Vanuit de meerderheid als dit kan, maar minstens met een sterke stem in de gemeenteraad." Van een gebrek aan ambitie kan je het linkse kartel niet beschuldigen. De verkiezingen van 2012 waren geen succes. Groen en sp.a kwamen toen op in aparte lijsten, en overtuigden respectievelijk 5,4 en 4 procent van de stemmen. Dit jaar bundelen ze de krachten. Het kartel wil een "fris alternatief" bieden aan de kiezer. Burgernabijheid is daarbij een kernpunt. Ook mobiliteit staat centraal. "Mobiliteit willen we steeds aanpakken vanuit het STOP-principe. Pas als het stappen, met de fiets gaan of het openbaar vervoer nemen even logisch, gemakkelijk en comfortabel is als de eigen wagen nemen, pas dan zullen we tevreden zijn. Een tweede toetssteen in mobiliteit is de kindtoets, waarbij het principe telt dat als de infrastructuur is ingericht om het veilig te maken voor kinderen, dit iedereen ten goede komt. Ten derde is mobiliteit voor ons niet los te koppelen van ruimtelijke ordening. Het zijn dan ook twee beleidsdomeinen die we graag onder één schepen zien." Op de lijst staan: Hilde Van Laere, Dimitri Van den Bossche, Cyrielle Schmitz, Kristel Remue, Didier Van den Meersschaut, Anne-Marie Vanhee, Wim Bracke, Willy De Kerpel, Hugo Polfliet, Linda Van der Wildt, Luc De Bruyne, Dirk De Mets, Maaike De Smet, Magdalena de Groote, Marnix Hoste, Gaston De Belder, Maria Coens (Miet), Nicole Huylebroeck, Koen De Paepe, Franky De Muynck, Filip Naudts, Joost Sneyders (onafhankelijk), Trees De Brabander, Rachel De Rudder, Magda Elbers, Marleen Rogiers en Freddy Milo. (OSG)