Crematorium verkoopt edelmetaal voor goed doel

Het crematorium Westlede heeft de opbrengst van de verkoop van edelmetaal dat na crematies overblijft, weggeschonken aan het goede doel. Na de crematie blijven dikwijls metaalresten over. "Die zijn voornamelijk afkomstig van prothesen in het lichaam, zoals bijvoorbeeld een heupprothese. Tandprothesen komen in onze contreien zeer weinig voor. Een klein aandeel van het verzamelde edelmetaal is afkomstig van sieraden of kettingen", verduidelijkt Kris Coenegrachts, directeur van het crematorium. De crematoria van Lochristi en Sint-Niklaas schonken in 2015 al een kleine 50.000 euro aan het Kinderkankerfonds. Dit jaar hopen ze zo'n 67.000 euro te kunnen doneren. (YDS)