Open Vld wil in zomer wekelijkse afvalophaling

Ronny Puyneers en Fred D'or van Open Vld stellen voor om in juli en augustus het huisvuil wekelijks in plaats van tweewekelijks te laten ophalen. "In de warme zomermaanden hebben we geregeld last van reukhinder en ongedierte. Wanneer de mensen op vakantie vertrekken, kunnen ze hun afval niet altijd buiten zetten en moeten ze soms veertien dagen wachten. In de stad wordt het huisvuil wekelijks opgehaald. Waarom kan dat niet in de zomermaanden in Linter? Als het afvalbedrijf moeilijk doet over deze zaak, stellen wij voor om een andere firma te zoeken."


"Tijdens de zomermaanden, of wanneer men door vakantie een afvalinzameling mist, kan men bijvoorbeeld gebruik maken van composteerbare zakjes waardoor het afval meer afgesloten zit in de container en reukhinder verminderd wordt", reageert schepen Andy Vandevelde (CD&V). "Bij een volumeprobleem bij huisvuil kan men ook naast de container extra zakken plaatsen, indien men dit via de gratis groene lijn meldt aan EcoWerf. Een wekelijkse inzameling tijdens de zomermaanden betekent extra inzet van wagens en personeel, wat resulteert in een bijkomende kost voor de gemeente van ongeveer 12.000 euro. Hier moeten we ons toch ook de vraag durven stellen of deze meerkost maatschappelijk verantwoord is, terwijl er toch een aantal andere manieren zijn om hinder te beperken." (VDT)