André Dedeyster is opnieuw voorzitter Open Vld

André Dedeyster is opnieuw aangesteld als voorzitter van de liberale partij van Linter. In januari dit jaar nam hij ontslag in die functie, maar niet als bestuurslid van Open Vld-Linter. "Volgens de statuten van Open Vld mag men maar voor drie maanden waarnemend voorzitter zijn. Ik had die taak op mij genomen", zegt Eddy Ladang. "We konden dus voorzittersverkiezingen uitschrijven, maar met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen leek ons dat wat tijdrovend, ofwel kon André zijn ontslag intrekken. De tweede optie werd genomen." "Voor mij is dit een verlichting van mijn verschillende taken binnen Open Vld-Linter, namelijk als fractieleider, gemeenteraadslid en penningmeester", reageert Eddy.(VDT)