Aanpassing tarief opcentiemen onroerende voorheffing

Op de nieuwe gemeenteraad werden de opcentiemen verhoogd.
RV Op de nieuwe gemeenteraad werden de opcentiemen verhoogd.
De gemeenteraad besprak het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de jaren 2019 tot en met 2025. Het college van burgemeester en schepenen stelde voor om deze aan te passen van 756 opcentiemen naar 920 opcentiemen. Hiermee wil het college de minderinkomsten door de verlaging van de personenbelasting compenseren.

CD&V en sp.a keurden de aanpassing goed. N-VA onthield zich. De Open Vld stemde tegen en spreekt over een belastingverhoging van 21 procent. “Dit stond toch niet in het verkiezingsprogramma van CD&V. Van kiezersbedrog gesproken”, zegt Eddy Ladang, fractieleider Open Vld. “Bovendien is de meeropbrengst van deze in Linter ongeziene 21 procent verhoging van de opcentiemen niet opgenomen in de begroting 2019 noch in het meerjarenplan. Daarom hebben we ons onthouden bij de stemming.”

Schepen van Financiën, Andy Vandevelde (CD&V), vindt de uitspraak van de Open Vld niet correct en meent dat de aanpassing van het tarief in een breder perspectief moet bekeken worden. “Ongeveer 51 procent van de inkomsten van de gemeente zijn afkomstig uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Wanneer we het hebben over de gemeentelijke financiën en de belastingdruk, dienen deze samen bekeken te worden. Enerzijds is er de aanvullende personenbelasting en de taxshift van de federale regering. Wanneer de taxshift zijn volledige uitwerking kent, zal de burger gemiddeld 100 euro netto per maand extra overhouden van zijn wedde. Voor de gemeenten heeft de taxshift echter een nadelig effect. Gemeenten heffen een aanvullende personenbelasting, die afhankelijk is van de grootte van de federale en Vlaamse personenbelastingen. Als die naar beneden worden gebracht, zoals de regering deed in het kader van de taxshift, gaan ook de aanvullende personenbelastingen van de gemeenten naar beneden. Op die manier verliest de gemeente in vijf jaar tien procent van de inkomsten die ze haalt uit de aanvullende personenbelasting. Concreet zullen de burgers in totaal ongeveer 285.000 euro per jaar minder personenbelasting betalen aan de gemeente.”

“Anderzijds zijn er de opcentiemen op de onroerende voorheffing, die in Linter momenteel bij de laagste liggen ten opzichte van de ons omliggende gemeenten”, gaat de schepen verder. “De meeste andere gemeenten heffen reeds verschillende jaren veel hogere tarieven. Wij opteren ervoor om de daling aan inkomsten uit de aanvullende personenbelasting op te vangen door een aanpassing van het tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 756 naar 920 opcentiemen, wat een tarief is dat nog steeds onder de meeste tarieven uit omliggende gemeente ligt. Door deze aanpassing zullen we ongeveer een 340.000 euro extra ontvangen. Door de aanpassing van het tarief en het effect van de taxshift zullen de totale inkomsten uit beide belastingen stijgen met ongeveer 55.000 euro op een totaal van ruim 4 miljoen euro, of een stijging van 1,3 procent, wat toch wel wat anders is dan 21 procent waarover de Open Vld spreekt.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.