"Waar blijft het afdak voor de school?"

Open Vld kaart het gebrek aan een afdak in het gemeentelijke schooltje in Neerhespen aan.

"Dat doen we eigenlijk al van in september vorig jaar", zegt Martine Jacobs. "Toen werd ons beloofd dat er binnen enkele maanden een overkapping zou komen, maar vandaag is daar nog steeds geen spoor van. Het kan toch niet dat kleuters in de regen moeten staan!"


"Van zodra de directie van de school dit voorjaar beslist had welke constructie ze wenste te plaatsen, heeft het gemeentebestuur de overheidsopdracht voor de aankoop opgestart", reageert schepen Andy Vandevelde (CD&V).


"Omdat de gekozen constructie ook een bouwvergunning vereiste, hebben we gelijktijdig ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning opgemaakt en ingediend. De omgevingsvergunning werd op 27 augustus toegekend. De beroepstermijn van 35 dagen moet nu afgewacht worden en dan zal de luifel geplaatst worden."


(VDT)