"Betrek buurtwinkels bij inzameling flessen en blikjes"

Zoals zovele gemeenten kampt ook Linter met weggeworpen plastic flessen en blikjes. Grachten, beken, weiden en akkerlanden moeten telkens opnieuw geruimd worden en dit tegen een hoge maatschappelijke kost. "Vandaar dat er een dringende oplossing moet komen om deze vervuiling tegen te gaan", meent burgemeester Marc Wijnants (CD&V). "De gemeente is voorstander van statiegeld op plastic flessen en blikjes op voorwaarde dat de buurtwinkels betrokken worden bij de organisatie van de inzameling." (VDT)