Nieuwe trage weg naar basisschool goedgekeurd

De nieuwe trage weg tussen de Torfsstraat en het Kerkplein werd door de werkgroep Mobiliteit positief geëvalueerd. De trage verbinding werd vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum in mei 2016. Afgelopen september werd de trage weg getest in een proefopstelling en die kreeg nu dus een positieve evaluatie. "De weg werd vier weken lang getest en na afloop geëvalueerd met de vraag om de weg breder en comfortabeler aan te leggen", verduidelijkt Wouter Verbeeck (N-VA), schepen voor Mobiliteit.


"We hebben de weg dan ook laten verharden en tot twee en een halve meter verbreed. Dat laat wandelaars en fietsers toe om elkaar zonder problemen te kruisen. Zo wordt deze verbinding een veilig en autovrij alternatief voor alle passanten, met in het bijzonder de schoolkinderen en hun ouders van en naar basisschool Mater Christi." (BSB)