Groen-sp.a wil RUP Zevenhuizen herzien

Het Lintse kartel Groen-sp.a wil een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zevenhuizen voorleggen aan de gemeenteraad.

Sinds 2011 ligt het RUP op tafel dat de tien hectare overstromingsgebied aan de Zevenhuizenstraat moet omvormen tot een gemixt woonproject met groenzone. "Voor ons kan het politiek akkoord voor de ontwikkeling van Zevenhuizen uit 2011 geen stand houden", zegt lijstrekker Hans Verreyt (Groen-sp.a), die zich als huidig schepen van Ruimtelijke Ordening al lang over het dossier buigt. "De watertoetskaarten van de zone zijn intussen gewijzigd, waardoor het RUP herzien moet worden. De bijkomstige waterstudie die het bestuur op dit moment laat uitvoeren, zullen als basis dienen voor die herziening. Het is dus nog steeds niet duidelijk of er gebouwd zal worden op de site."

Koerswijziging

"Groen-sp.a komt wel erg laat met deze schijnbare koerswijziging", reageert Pieter Lievens, onafhankelijk OCMW-raadslid die eerder ook al bezwaren had tegen het project. "In 2011 keurden beide partijen het RUP goed terwijl de problemen met wateroverlast toen ook al gekend waren. In januari 2017 speechte schepen Verreyt nog vol lof over het vorig bestuur dat zo'n mooi werk geleverd had voor het RUP dat hij nu zelf mocht realiseren. Enkele maanden later keurden Groen en sp.a het RUP opnieuw goed op het schepencollege. Het kan keren. Deze verkiezingsbelofte is bijzonder vaag. Waarom zegt de schepen niet dat Groen-sp.a geen bebouwing wil nabij overstromingszones? Of dat men het gebied wil laten inkleuren als watergevoelig openruimtegebied? Waarom laat het kartel zijn visie op Zevenhuizen afhangen van externe onderzoeken?"


(BSB)