Pallietertunnel vandaag dicht van 9 tot 15 uur

De Pallietertunnel in Lier gaat vandaag, vrijdag, van 9 tot 15 uur tijdelijk dicht in beide richtingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert onderhoudswerken uit aan de tunnelwanden. Er is alweer waterinsijpeling. Het verkeer op de Ring (R16) rijdt bovengronds om.

"Bij een eerdere inspectie in mei van dit jaar is op microniveau beperkte waterinsijpeling vastgesteld aan de wanden van de Pallietertunnel. AWV voert werken uit om dit te verhelpen. Om de hinder voor het verkeer te beperken, blijft de tunnel tijdens de ochtend- en avondspits open. Het verkeer op de Ring van Lier rijdt ter hoogte van het kruispunt met de N14 tijdelijk bovengronds. De lichtenregeling wordt tijdelijk aangepast", zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer Antwerpen.


De tunnel is pas in april 2016 in gebruik genomen. De Vlaamse overheid investeerde bijna 8 miljoen euro in de tunnel en in de vernieuwing van het kruispunt van de Ring met de Mechelsesteenweg. (WAE)