Na 5 jaar weer lerarenopleiding in stad

Crescendo CVO organiseert vanaf volgende week in Lier een intensief traject in zijn Specifieke Lerarenopleiding (SLO) op het schooldomein van Atheneum Lier - campus Louis Zimmer. De studenten kunnen na één jaar studie hun lerarenopleiding afronden.

"Voor ons was het belangrijk om in Lier een lerarenopleiding aan te bieden. Hier was tot 2012 immers een normaalschool gevestigd die sinds 1817 leraren opleidde", zegt Marleen Mast, directeur van Crescendo CVO. Het intensieve traject in Lier omvat één jaar studie. De studenten volgen de lessen op één van de campussen van Atheneum Lier.


"De komende schooljaren leggen we de focus op onze 'leerzorg' en willen we het leerproces van de leerlingen kunnen maximaliseren. Hierbij krijgen de studenten van de lerarenopleiding de kans om mee te werken aan leerzorginitiatieven. En onze leerkrachten kunnen een beroep doen op de expertise van de Crescendo-lerarenopleiders", legt directeur Christophe Van Wambeke uit. Lector van de lerarenopleiding Ilse Bernaert werkt mee aan het project rond diversiteit. "De klas van vandaag bestaat steeds vaker uit leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In Atheneum Lier - campus Louis Zimmer kunnen ze meestappen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een antipestbeleid of aansluiten bij vakgroepen die rond leerzorg werken." Wie deze unieke eenjarige intensieve opleiding in Lier wil volgen, kan info krijgen bij Eef Stevens (eef.stevens@cvo-crescendo.be). De onthaalweek loopt van 4 tot 9 september en het academiejaar begint officieel op 11 september. (WAE)