Lijsterstraat krijgt nieuw speelplein

In de Lijsterstraat is er een nieuw speelplein en daar kunnen zo'n 150 kinderen van genieten. Leverancier Europlay voorzag een veerwip, een wipplank en een speelhuis met klimplank en schuifaf. De totale kostprijs bedraagt 7.600 euro. Het speelpleintje kwam er na een bevraging in de wijk. (WAE)