Infoavond over bouw gym- en danshal

De stad organiseert vandaag een bewonersvergadering over de bouw van de gym- en danshal op de site van het Atheneum Lier - Campus Louis Zimmer. Ook de aanplanting van bomen wordt besproken.


"De bomen die gerooid werden op de site van Atheneum Lier - Campus Louis Zimmer langs de zijde van de Spuivest, waren in slechte conditie. Het verwijderen van de bomen staat los van de plannen voor de bouw van een nieuwe gym- en danshal op de site. Omdat er takken naar beneden kwamen, moesten de bomen om veiligheidsredenen dringend gekapt worden. De stad ontving een kapvergunning op voorwaarde dat er op die locatie zo snel mogelijk nieuwe bomen worden aangeplant. De eerste aanplantingen volgen half november. De vergadering begint om 19 uur in de cafetaria van sporthal 't Spui, Predikherenlaan 18. (WAE)