Laatste zwarte punt verdwijnt in 2019

DOORBRAAK VOOR HERINRICHTING VAN KRUISPUNTEN N32

Het verkeer stropt steevast aan de rotonde van de Roeselarebaan en de Koolskampstraat.
Foto Couvreur Het verkeer stropt steevast aan de rotonde van de Roeselarebaan en de Koolskampstraat.
Het laatste zwarte verkeerspunt in onze regio verdwijnt in 2019. Er gebeurt een herinrichting van de rotonde aan de Roeselarebaan (N32) en Koolskampstraat (N35), en de naastgelegen kruising van de N32 met de Kortemarkstraat (N370). Op beide plaatsen komt een kruispunt met verkeerslichten.

Vlaanderen lanceerde in 2002 een lijst met 809 verkeersonveilige 'zwarte punten'. Anno 2018 blijft er nog een 20-tal zwarte punten over, waarvan er eentje in de Mandelstreek ligt. Het gaat om de twee opeenvolgende kruispunten op de N32: de rotonde ter hoogte van de kruising met de Koolskampstraat en de kruising met de Kortemarkstraat. Op dat punt gebeurden tal van ongevallen. Zo liet in 2002 een jonge vader van drie kinderen er het leven en de voorbije jaren kantelden er talloze vrachtwagens. Bovendien draait het verkeer er quasi dagelijks in de soep tijdens de spits.

Sinds 2006

De eerste plannen om het punt aan te pakken, dateren al uit 2006. Toen werd eraan gedacht de rotonde dubbele rijvakken te geven. In 2016 viel de definitieve keuze op kruispunten met verkeerslichten. Eerder deze maand diende het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een omgevingsvergunningaanvraag hiervoor in.


"De werken worden gecombineerd met een rioleringsdossier en de aanleg van een bufferbekken, in opdracht van Aquafin. Momenteel is een studiebureau bezig met de technische uitwerking en de opmaak van het bestek", zegt Goele Vansevenant, projectmanager bij AWV.


"Beide kruispunten worden in één dossier en door één aannemer uitgevoerd, maar de werken zullen uiteraard gefaseerd worden aangepakt, zodat de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. Volgens de huidige planning zouden de werken in het voorjaar/midden 2019 kunnen starten, maar dit hangt nog af van de te doorlopen procedures: de vergunningsaanvraag voor de gewestwegen en het bufferbekken en de aanbestedingsprocedure. Eens het technisch dossier volledig is uitgewerkt en er concreet zicht is op de startdatum en fasering, zal hierover verder gecommuniceerd worden." Het Lichterveldse gemeentebestuur is gelukkig dat het einde van het verkeersknelpunt nu echt in zicht komt. "We zijn blij dat er schot in de zaak is en er een veilige situatie komt voor zowel de automobilisten als de zwakke weggebruikers", zegt schepen van Verkeersveiligheid en Mobiliteit Steven Bogaert (CD&V).

Opmerkingen

Het dossier over de herinrichting van beide kruispunten ligt nog tot 4 augustus ter inzage in het gemeentehuis. In die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.