Gemeente plant grootschalige burgerbevraging bij 1.400 inwoners

RV
Bij 1.400 willekeurig gekozen Lichterveldenaars valt straks een enquête van het gemeentebestuur in de bus waarin gepolst wordt naar de mening van de burger over verschillende thema’s. De resultaten van die burgerbevraging zullen gebruikt worden bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan. 

Na de stembusslag van oktober is het nu aan het gemeentebestuur om de krachtlijnen voor de komende zes jaar vast te leggen in een nieuw meerjarenplan. “Een belangrijk doel van het nieuwe meerjarenplan is verder evolueren naar een aantrekkelijke en aangename gemeente om te leven, te wonen en te werken. Daarvoor willen we graag de hulp van de burgers inschakelen”, aldus het gemeentebestuur. “Via burgerparticipatie willen we weten wat de sterke punten van onze gemeente zijn en op welke vlakken er verbetering mogelijk is.”

In de komende weken valt er bij 1.400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de brievenbus waarbij zij hun mening kunnen geven over Lichtervelde. Verschillende thema’s komen aan bod, waaronder leefomgeving, dienstverlening en communicatie. De enquête zal zowel op papier als ook digitaal kunnen worden ingevuld. 

Ook gesprekstafels

De enquête is echter nog maar een eerste stap. Op basis van de antwoorden volgt er op dinsdag 18 juni een burgerparticipatiemoment in OC De Schouw. Wie samen met andere inwoners in gesprek wil gaan over thema’s als mobiliteit, welzijn, dienstverlening of dergelijke kan zich inschrijven voor die gesprekstafels via www.lichtervelde.be/gesprekstafels.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.