Welles-nietesconflict over nieuwe opstijgroute '07 rechtdoor'

Volgens Leuvens schepen Carl Devlies moet dit onderwerp in het parlement ter sprake komen.
PATRICK VERTOMMEN Volgens Leuvens schepen Carl Devlies moet dit onderwerp in het parlement ter sprake komen.
De Leuvense regio raakt steeds meer verdeeld over de nieuwe opstijgroute '07 rechtdoor'. De inwoners van de streek ten westen van Leuven (die vroeger last hadden van stijgende vliegtuigen) en die van de noordrand (die nu met het lawaai kampen) spelen een welles-nietesspelletje met elkaar. "Iedereen bokst tegen elkaar op", zegt Leuvens schepen Carl Devlies (CD&V). "Terwijl de hele regio beter overleg zou plegen."

Vroeger maakten opstijgende vliegtuigen al een bocht voor Leuven, wat veel hinder veroorzaakte voor de gemeenten ten westen van Leuven. Sinds de invoering van '07 Rechtdoor' vliegen de toestellen langer rechtdoor en maken ze pas ten noorden van Leuven een bocht. Op grotere hoogte en op papier dus minder storend. Maar dat blijkt in de praktijk niet te kloppen.


In de noordrand van Leuven komen de actiecomités als paddenstoelen uit de grond. Maar dat is dan weer tegen de zin van de inwoners van de westrand, die al lang blij zijn dat ze verlost zijn van de opstijgende vliegtuigen. Zij schreven gisteren een open brief naar alle burgemeesters, overheden, politieke partijen en naar Belgocontrol.

Historische route

"De route 07 is een historische route: via deze corridor landen er al jarenlang vliegtuigen", zegt Kristof Dessein, die als woordvoerder optreedt voor bewonersgroepen uit de westrand van Leuven. "Iedereen die hier ging wonen, wist dat zijn huis in lawaaigevoelig gebied lag. Eigenlijk hadden ze hier zelfs nooit bebouwing mogen toestaan. Tussen 2000 en 2013 heeft men de vliegtuigen systematisch uit die corridor naar de westrand van Leuven gebracht. Maar nu gaat alles - stijgend en landend - terug door de corridor en eigenlijk is dat historisch de meest correcte optie."


Dat zien de bewoners van de noordrand anders. "Er is voordien nooit een vliegtuig opgestegen via die bewuste corridor: dat kan je toch niet historisch noemen?", zegt Rik Huys, één van de tegenstanders van de nieuwe opstijgroute. "Meer nog: de voorbije 30 jaar heeft men altijd opgestegen boven Leuven West. Leuven West is ook veel minder bevolkt dan Leuven Noord. En zij hadden vroeger maar op 15% van de dagen vliegtuigen boven hun hoofd, wij op 85%. En toch sturen ze hun vliegtuigen nog door."

Overleg

Leuvens schepen Carl Devlies, die zich vroeger in het federaal parlement nog inzette voor '07 rechtdoor', probeert de gemoederen te bedaren. "Overal rond Leuven begint men zich te groeperen en tegen elkaar op te boksen, maar dat heeft geen zin. We zouden beter samen overleg plegen en opvolgen of alle procedures correct gevolgd worden. Want dat blijkt niet het geval te zijn. Ik hoor dat de vliegtuigen te laag zouden opstijgen, en dat er ook geen rekening wordt gehouden met stille opstijgprocedures. Terwijl dat de voorwaarde was: dat omwonenden minder hinder zouden ondervinden van de stijgende dan van de landende vliegtuigen. Dat is technisch gezien mogelijk, maar momenteel houdt men daar geen rekening mee. Hoog tijd voor een parlementaire discussie over het onderwerp."


(KBH)