Waarschuwing? Niks van: boete!

FIETSERS MOGEN VANAF VANDAAG STRENGE CONTROLES VERWACHTEN

Een archiefbeeld van een controle-actie ter hoogte van het Herbert Hooverplein.
Foto Vertommen Een archiefbeeld van een controle-actie ter hoogte van het Herbert Hooverplein.
Geen waarschuwingen meer: elke fietser die vanaf vandaag een overtreding begaat, wordt beboet. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid dragen", zegt politiewoordvoerster Stephanie Gille. "Maar het is niet zo dat we onze pijlen enkel op fietsers zullen richten. Automobilisten en bromfietsers mogen evenveel controles verwachten."

Dit jaar voert de politie dus geen waarschuwingsperiode in, en dat zal wellicht op het nodige protest kunnen rekenen. Maar het doel is duidelijk: Leuven verkeersveiliger maken. "Vanaf 1 september zullen we focussen op veilig en hoffelijk fietsverkeer", aldus Gille. "De controles zullen toegespitst worden op vijf overtredingen: het negeren van een verkeersbord C1 (verboden rijrichting, red.), negeren van een rood licht, fietsen in de voetgangerszone, fietsen in de verboden rijrichting op fietspaden, en fietsen zonder licht. Dat zijn allemaal overtredingen waarmee fietsers zichzelf en andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen." In principe kost fietsen in een voetgangerszone je 58 euro, fietsen in de verkeerde rijrichting dan weer 174 euro.


Dat er net nu streng opgetreden wordt, hoeft niet te verbazen. Volgens de cijfers is het aantal verkeersongevallen in de eerste zes maanden van 2017 wel met 8,1 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Start schooljaar

"Maar traditioneel zien we een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober", aldus Gille. "Niet toevallig de start van het school- en academiejaar, oftewel het moment waarop grote groepen weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend dit jaar doorbreken: enerzijds door weggebruikers te sensibiliseren, anderzijds door intensief te controleren op de naleving van de regels. Daarnaast vragen wij alle weggebruikers om hoffelijk te zijn en oog te hebben voor elkaar. Zo werken we samen aan een verkeersveilig Leuven."


Verkeer en verkeersveiligheid zijn thema's die inwoners, bezoekers en studenten erg bezighouden. "Dat blijkt niet alleen uit de resultaten van de twee meest recente buurtbevragingen, maar ook uit de vele reacties die we ontvangen via sociale media en e-mail. Verkeer is dan ook niet toevallig één van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan - zeg maar het beleidsplan - van de Leuvense politie. Door onder meer verkeerslessen te geven, preventieve campagnes te voeren en repressieve controles te houden, proberen we de ongevallencijfers omlaag te krijgen en het veiligheidsgevoel in het verkeer op te krikken. Ook de stad Leuven en de preventiedienst investeren voortdurend in een verkeersveilig Leuven, onder meer door infrastructurele aanpassingen (bijvoorbeeld het invoeren van een zone 30, red.) en sensibilisering (bijvoorbeeld het fietsexamen voor zesdejaars, red.). Verkeersveiligheid is echter ook de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker. Al te vaak bekijken we de verkeerssituaties door onze eigen bril als fietser, voetganger of automobilist, en zijn we weinig verdraagzaam voor de andere types weggebruikers. Nochtans zou Leuven een stuk verkeersveiliger kunnen worden als niet alleen iedereen de verkeersregels naleeft, maar ook als iedere weggebruiker inspanningen levert om hoffelijk te zijn in het verkeer."


Om de verkeersregels na te leven, heb je uiteraard verkeerskennis nodig. Die kan je testen via de online verkeersquiz van de Leuvense politie.