Stad vernieuwt omgeving Parkpoort en Paul Van Ostaijenpark

De omgeving van onder meer de Parkschool wordt vernieuwd.
Foto Andreas De Prycker De omgeving van onder meer de Parkschool wordt vernieuwd.
De Stad Leuven vernieuwt de omgeving rondom Parkpoort en het Paul Van Ostaijenpark, om meer ruimte te maken voor cultuur, ontmoeting en educatie.

Het omvangrijke project, dat voor 25% door Vlaanderen wordt gesubsidieerd, bestaat uit twee sites: enerzijds de 'Parkpoortsite', gelegen tussen de Geldenaaksebaan en Leo Dartelaan met de Parkschool (basisschool voor buitengewoon onderwijs) en SKLO (basisschool).


Anderzijds de 'site Paul Van Ostaijen', gelegen aan de Ruelensvest en het park erachter, met Cirkus in Beweging en SLAC (Stad Leuven Academie en Conservatorium). Het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van het Victor Broosgebouw, de thuis van de circusschool en de passiefbouw voor SLAC, die in de plaats van het Guido Gezellehuis komt, is nu klaar.


En de twee stedelijke scholen krijgen nieuwe gebouwen en meer groene speelruimte.


Om beide ontwerpen zo goed mogelijk te maken, heeft het stadsbestuur ook de buurt bevraagd.


(ADPW)