Stad herdenkt oorlogsslachtoffers en oud-strijders

Tijdens de ceremonie worden bloemen neergelegd aan de crypte van oorlogsslachtoffers en oud-strijders.
Foto Vertommen Tijdens de ceremonie worden bloemen neergelegd aan de crypte van oorlogsslachtoffers en oud-strijders.
Leuven heeft gisteren de 'Verwoesting in 1914' en de 'Bevrijding in 1944' op passende wijze herdacht.

Aan de crypte van de oorlogsslachtoffers en oud-strijders, op de stadsbegraafplaats in Heverlee, nam de ondervoorzitter van de Entente & Verbroedering der Vaderlandslievende Verenigingen van Leuven en Omliggende het woord. "In onze moderne maatschappij wordt vaak vergeten dat opofferingen uit het verleden geleid hebben tot de vrije democratie die wij nu mogen ervaren", klonk het. "Het is belangrijk dat wij stilstaan bij wat er gebeurd is in onder meer Barcelona, Cambrils en Brussel. Wij moeten ons verzetten tegen de onverschilligheid van de grote massa. Daarom willen wij ook hulde brengen aan alle oud-strijders die ervoor gezorgd hebben dat wij bevrijd kunnen leven."

Last Post

Na de toespraak werden er bloemenkransen neergelegd om de oorlogsslachtoffers en oud-strijders te eren. Daarna werden de Last Post en het Belgische volkslied gespeeld. Daarna volgde hetzelfde ritueel tijdens een bezoek aan het 'Engels Kerkhof'. (ADPW)