Scherpere controles op sluikstorten

Naar aanleiding van de Vlaamse 'Handhavingsweek' van Mooimakers worden ook in Leuven de controles op sluikstorten verscherpt. Vanaf maandag zal er strikt worden toegezien op overtredingen. "Dagelijks worden er blikjes, sigarettenpeuken en papiertjes gewoon op straat gegooid", zegt schepen Myriam Fannes (sp.a). "Met sensibilisering en opruimacties alleen lukt de strijd tegen zwerfvuil niet. In Leuven zullen politie, gemeenschapswachten en medewerkers van de dienst Stadsreiniging samenwerken en verhoogde inspanningen leveren om overtreders te vatten. Meer concreet zal de Leuvense politie extra controles uitvoeren aan de hand van mobiele camera's aan de glasbollen en de textielcontainers. De gemeenschapswachten zullen extra controleren op zwerfvuilnis en hondenpoep. De dienst Stadsreiniging ziet er tijdens de Handhavingsweek ook strenger op toe dat het huisvuilnis niet te vroeg wordt buiten gezet. Wie zijn huisvuilnis meer dan een dag te vroeg aanbiedt, zal een kaartje en een brief met extra uitleg in de brievenbus krijgen."


(BMK)