Rik Daems (Open Vld) toont zich als de Madame Soleil van de Leuvense politiek: “Ik voorspel een belastingverhoging!”

Rik Daems (Open Vld) en belastingen…het is geen gouden combinatie tenzij het om een belastingverlaging gaat. Daems vreest naar eigen zeggen exact het tegendeel in Leuven. Ook Lorin Parys van N-VA vreest een dergelijk scenario na het lezen van het bestuursakkoord. Schepen van Financiën Carl Devlies denkt dan weer dat het zo’n vaart niet zal lopen.
Rik Daems (Open Vld) wist het al toen hij in oktober 2018 ging stemmen: “De belastingen gaan omhoog in Leuven”
Vertommen Rik Daems (Open Vld) wist het al toen hij in oktober 2018 ging stemmen: “De belastingen gaan omhoog in Leuven”

Fractieleider Rik Daems van Open Vld toonde zich tijdens de vorige gemeenteraad al als een politieke versie van Madame Soleil. “Ik voorspel dat de plannen van het nieuwe stadsbestuur zullen leiden tot een belastingverhoging”, klonk het toen. Zijn stelling werd van de tafel geveegd maar Daems blijft bij zijn voorspelling. “Mijn betoog werd afgedaan als een fabel maar ik herhaal: er is een belastingverhoging op komst in Leuven met dank aan sp.a, Groen en CD&V. De nieuwe bestuursnota lijkt een ambitieus plan maar bevat weinig concrete voorstellen. Er hangt een hoog prijskaartje aan de dromen en ideeën die we lezen in de nota. Bijgevolg zullen de uitgaven stijgen in de komende jaren. Ik betreur dat er geen rem wordt gezet op de uitgaven van de stad. Het is immers een gemakkelijkheidsoplossing om extra uitgaven te compenseren door een belastingverhoging zoals schoorvoetend geopperd wordt door Carl Devlies. Je zou de lasten voor de burger net moeten verlagen, niet in het minst om wonen in Leuven meer betaalbaar te maken. Akkoord, er moeten nieuwe projecten komen en je moet als stad ambitie tonen maar dat mag niet ten koste gaan van de portefeuille van de Leuvenaar. Er zijn andere oplossing dan een belastingverhoging. Het is bovendien erg gemakkelijk om de schuld al op voorhand proberen af te schuiven op hogere overheden.”

De fiscale tarieven blijven met zekerheid onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden

Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V)
Leuven heeft lage belastingen in vergelijking met de andere centrumsteden maar schepen Carl Devlies (CD&V) wil een eventuele verhoging niet expliciet uitsluiten.
Vertommen Leuven heeft lage belastingen in vergelijking met de andere centrumsteden maar schepen Carl Devlies (CD&V) wil een eventuele verhoging niet expliciet uitsluiten.

Financieel gezond

Tot op heden is de realiteit dat de stad Leuven geen belastingverhoging in het vizier heeft maar het wordt ook niet expliciet uitgesloten. Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) pint zich niet vast op het ene of het andere scenario. “Ik verwacht niet meteen een verhoging want de stad Leuven is financieel gezond. We moeten inderdaad ook afwachten wat er op de stad Leuven afkomt na de Vlaamse en de federale verkiezingen. Wel zeker is dat Leuven in de komende legislatuur onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zal blijven inzake fiscale tarieven. Ik wijs er ook op dat Leuven de voorbije legislatuur tot twee keer toe de belastingen heeft verlaagd.”

Lorin Parys, fractieleider van N-VA.
Vertommen Lorin Parys, fractieleider van N-VA.

Er is werkelijk geen enkel argument om de belastingen te verhogen

Lorin Parys (N-VA)

Blijft de vraag: gaan de belastingen nu stijgen of niet? Op die vraag komt voorlopig geen eenduidig antwoord van het nieuwe schepencollege. Voor Lorin Parys van N-VA ziet naar eigen zeggen geen enkele reden om een eventuele verhoging door te voeren. “Leuven heeft de rijkste inwoners van alle centrumsteden. Eén percent extra belasting brengt hier dus veel meer op dan in pakweg Mechelen of Antwerpen. Vlaanderen heeft trouwens voor bijna 7 miljoen euro extra werkingsmiddelen gegeven aan Leuven. Er is dus werkelijk geen enkel argument om de belastingen te verhogen.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Roger Cooks

    Toch logisch dat de belastingen zullen verhoogd worden. De gemeenteverkiezingen zijn immers voorbij. Dus....

Video