Politieke tweeling (81) in bloemetjes gezet

Tweelingbroers René en Edmond zijn allebei nog actief voor CD&V.
Foto Vertommen Tweelingbroers René en Edmond zijn allebei nog actief voor CD&V.
Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Oud-Heverlee werd René Feyfer (81) in de bloemetjes gezet omdat hij eerder de titel van ere-gemeenteraadslid van de gemeente kreeg. Zijn tweelingbroer Edmond is voor dezelfde partij nog actief in Leuven en komt zelfs nog op voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

René Feyfer, die buiten de politiek gedreven architect is, was onafgebroken gemeenteraadslid van 1983 tot 2006 voor de CVP, later CD&V. Hij was één van de pioniers die onafgebroken aan de kar bleef trekken tijdens de lange oppositieperiode van CVP/CD&V na de gemeentefusie van 1977. Toen hij werd gelauwerd als ere-gemeenteraadslid verwees hij schalks naar zijn eerste gemeenteraadszitting, toen hij door de toenmalige burgemeester Albert Vandezande aan de deur werd gezet.


René kreeg de ere-titel enkele maanden na zijn tweelingbroer Edmond in Leuven. Edmond werd ongeveer acht jaar geleden als voorzitter van de seniorenafdeling in Leuven verkozen, bovendien is hij eveneens provinciaal Voorzitter en heeft hij zitting in het Nationaal Bureau van de Senioren. Door de senioren werd hij verkozen in het Nationaal Bestuur van de CD&V. Daar worden beleidsbeslissingen genomen in het belang van de samenleving, de vertegenwoordiging en de inspraak van de senioren is er uiteraard ook van zeer groot belang. Edmond is trouwens nog niet aan het einde van zijn Latijn. Hij is van plan om nog op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. (SVDL)