Plaatste kotbaas rookmelders pas na brand?

EIGENAAR UITGEBRANDE KOTEN ONTKENT BESCHULDIGINGEN STUDENTENBLAD VETO

De bekende Leuvense kotbaas Appeltans wordt in studentenblad Veto beschuldigd van meerdere overtredingen op de wetgeving. Concrete aanleiding is de brand van 18 september in een pand van Appeltans. Volgens Veto weigert de kotbaas het huurcontract te ontbinden en heeft hij de verzegeling van de politie verbroken om na de brand rookmelders te plaatsen. "Klopt helemaal niet", reageert Manu Appeltans.

Studentenblad Veto windt er geen doekjes om in het artikel dat de redactie maandag publiceerde op haar website. Kort samengevat stelt Veto dat de bekende Leuvense kotbaas Appeltans zijn laars lapt aan de wetgeving, niet zelden met een lange lijdensweg voor de huurders tot gevolg. Concrete aanleiding voor de aantijgingen tegen de kotbaas is de brand van 18 september in een pand in de Bogaardenstraat in Leuven.

Ontbinding contract

Door die brand, vlak voor de start van het academiejaar, zaten twee studenten plots zonder kot. Eigenaar Appeltans zorgde voor tijdelijk onderdak en beloofde dat de studenten na de nodige werkzaamheden terug konden keren naar het getroffen pand dat onbewoonbaar werd verklaard. Dat bleek echter onmogelijk, waarop de studenten de ontbinding van hun contract en de terugbetaling van de waarborg eisten in twee aangetekende brieven. Volgens Veto wachten de studenten nog steeds op de ontbinding van hun contract. De redactie van het studentenblad laat ook optekenen dat Appeltans de kamers in de Bogaardenstraat illegaal zou verhuren en dat de bekende kotbaas de verzegeling van de politie eigenhandig heeft verbroken om pas na de brand rookmelders te plaatsen.

"Er waren geen rookmelders dus het was er niet brandveilig. Maar toen we twee weken na de brand binnen mochten voor onze spullen hingen die er wel. Appeltans heeft dus eigenlijk ingebroken in zijn eigen gebouw toen het verzegeld was", stelt een van de studenten met 100 procent zekerheid in Veto. De andere student bevestigt dat verhaal. "Ik heb hem zien binnengaan toen het huis al verzegeld was. Zonder politie."

Klopt helemaal niet

Zware beschuldigingen, en het is maar de vraag of de studenten hun beweringen ook kunnen bewijzen teneinde de eigenaar eventueel strafrechtelijk te laten opdraaien voor de al dan niet gepleegde inbreuken. Appeltans zelf ontkent de beschuldigingen in alle talen. "Het verhaal in Veto klopt helemaal niet", zegt hij. "Na de brand hebben we het nodige gedaan om die studenten een tijdelijk onderkomen te geven. Ondertussen moesten we uitzoeken hoe het precies zat met de juridische kant van de zaak, want het was de eerste keer dat we geconfronteerd werden met een brand in één van onze panden. Dat heeft een beetje tijd gevraagd. Toen vorige week duidelijk werd dat de studenten recht hadden op een terugbetaling van de waarborg werd dat geld meteen overgemaakt. De huurcontracten werden ook ontbonden. Ik betreur dat men zo snel naar de media stapt om te klagen terwijl men er zelf niet in slaagt om de huur op tijd te betalen. De beschuldiging dat ik het verzegelde pand heb betreden om pas na de brand rookmelders te plaatsen, ontken ik formeel. Het pand in de Bogaardenstraat werd een viertal jaar geleden volledig in orde gebracht, inclusief nieuwe elektriciteitsleidingen en rookmelders op de plaatsen waar die volgens de wet verplicht zijn."

Strijd tegen 'krotbazen'

Los van de vraag of kotbaas Appeltans al dan niet schuldig is aan de beschuldigingen tegen hem in Veto blijft het stadsbestuur alvast alles op alles zetten om zogenaamde 'krotbazen' van de Leuvense kotenmarkt te jagen. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) zette extra middelen en personeel in om de strijd tegen zogenaamde 'kotenmelkers' op te voeren.

"En dat loopt goed", aldus burgemeester Tobback. "De mensen zijn aangeworven en worden opgeleid. Het zal allemaal zijn tijd vergen om de nodige controles te doen, maar we voeren de strijd op tegen 'die hards' die van geen wijken willen weten."

Met de uitgebreide cel mikt de stad op 4.000 controles per jaar. Ondertussen staan er al meer dan 2.000 koten op een zwarte lijst. Ondanks de verdubbeling van het aantal gespecialiseerde controleurs tot 25 zal 'operatie krotbazen' toch zo'n kleine tien jaar in beslag nemen want Leuven telt in totaal ruim 40.000 kamers.

Kotwijs.be

De huisvestingsdienst van de KU Leuven liet begin dit jaar al weten dat er 27.000 koten geregistreerd staan als 'goed' en roept studenten op om een kot te zoeken via de website kotwijs.be

Op 18 september van dit jaar brak er brand uit in een pand van Appeltans in de Maria Theresiastraat.
Vertommen Op 18 september van dit jaar brak er brand uit in een pand van Appeltans in de Maria Theresiastraat.