Openluchtcantus loopt uit de hand

JAARLIJKS EVENEMENT STILGELEGD NADAT ÉÉN STUDENT MET TAFELS EN STOELEN GOOIT

In het begin van de cantus heerst er nog een gezellige drukte.
Vertommen In het begin van de cantus heerst er nog een gezellige drukte.
De jaarlijkse openluchtcantus op de Oude Markt is gisteren door de politie stilgelegd nadat een 21-jarige dronken student een stoel op een medestudent had gegooid. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor. Ondertussen rijst de vraag of het hierdoor de laatste openluchtcantus geweest is. Ik vrees dat we volgend jaar geen toelating meer zullen krijgen", aldus een teleurgestelde senior seniorum Jan-Baptist Polfliet.

Meer dan tweehonderd studenten van de regionale mannelijke studentenclubs in Leuven van het overkoepelende Seniorenkonvent (SK) verzamelden gisterennamiddag voor hun jaarlijkse openluchtcantus. Wat begon als een drinkgelag, eindigde met het gooien van stoelen, tafels, bier, thunderflashes en rookbommen. Een 21-jarige student uit Grobbendonk zorgde er eigenhandig voor dat de openluchtcantus werd stilgelegd.

Enkele studenten worden 'gestraft' omdat ze niet de gepaste kledij dragen. Sommigen kunnen hun straf echter niet ten volle aan en moeten er een emmer bijnemen.
Vertommen Enkele studenten worden 'gestraft' omdat ze niet de gepaste kledij dragen. Sommigen kunnen hun straf echter niet ten volle aan en moeten er een emmer bijnemen.

Hele lijst pv's

"Hij begon uit het niets met stoelen en tafels te gooien. Eén stoel kwam daarbij tegen het hoofd van een andere student terecht. Daarop zette de man uit Grobbendonk het op een lopen. Uiteindelijk hebben onze troepen hem kunnen vatten. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en kreeg pv's voor openbare ordeverstoring, slagen en verwondingen en weerspanningheid tegen de politie. De student die de stoel tegen het hoofd kreeg, verdween in het tumult", vertelt politiewoordvoerster Stephanie Gille.


"Omdat de vrienden van het slachtoffer niet opgezet waren met het gedrag van de student uit Grobbendonk, onstond er een discussie. Uiteindelijk bedaarde dat groepje, maar omstreeks 17.10 uur hebben wij samen met de organisatie beslist om de cantus stil te leggen", geeft Gille nog mee.

Geen toelating meer?

Rest de vraag: wat met volgend jaar? "Wij gaan zeker spreken met de organisatie. Zulke zaken mogen niet gebeuren. Wij gaan dit evalueren en advies geven aan de stad Leuven. Zij beslissen uiteindelijk of er nog een nieuwe editie zal plaatsvinden", klinkt het bij de Leuvense politie. "Jammer dat we zo in een slecht daglicht komen te staan. Ik vrees dat we geen toelating meer zullen krijgen voor deze openluchtcantus", zegt een teleurgestelde en gedegouteerde senior seniorum Jan-Baptist Polfliet .

Kleine kinderen

"Er waren effectief problemen met bommetjes op de cantus, dat was andere jaren ook al zo. Als bestuur hebben we beslist om niet in te gaan op daden van studenten die zich gedragen als kleine kinderen. De politie kwam rond vier uur poolshoogte nemen en ik nam kort daarna het woord. Ik zei dat als ik nog één pint, één bonnetje of een stoel zag vliegen, we de cantus zouden stopzetten. De Oost-Vlaamse Gilde bleef lastig doen, dus ik heb ze laten vertrekken, misschien was dat een beetje te laat. We gingen naar het einddeel, het stille gedeelte, van de cantus toe. Alles leek rustig te worden tot er een lid van de Antwerpse Gilde uit het niets met een stoel smeet naar de West-Vlaamse Gilde. Jammer dat één persoon het allemaal verpestte. De cantus ging, met horten en stoten, wel tot een einde komen. Ik moest hier met bijna 250 studenten werken, waarvan sommigen kinds worden als ze gedronken hebben. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken", meent Polfliet.

Toch maar een emmer?

Aan het begin van de cantus kwamen drie clubleden, twee schachten en een lid, in driekwartsbroek en kort hemd opdagen.


"We hebben ze gepast gestraft. Je komt toch niet in die kledij naar een openluchtcantus. We hebben bepaalde waarden en tradities en dat kon echt niet door de beugel," verduidelijkt Polfliet.


Het drietal moest daarom vijf ad fundums na elkaar drinken. Twee van de drie moesten hierdoor overgeven.