Onkruid overwoekert Luxemburgcollege

RENOVATIE 18DE-EEUWS GEBOUW STARTTE IN 2011, MAAR INTUSSEN:

Op de binnenplaats van het Luxemburgcollege heeft het onkruid al jaren vrij spel.
Vertommen Op de binnenplaats van het Luxemburgcollege heeft het onkruid al jaren vrij spel.
Het Luxemburgcollege in de Vaartstraat in Leuven staat nog steeds leeg. Nochtans had de Regie der Gebouwen plannen om de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank en het auditoraat onder te brengen in het pand uit de achttiende eeuw. Sinds de renovatie, die in 2011 van start ging, blijft het echter opvallend stil in het Lucemburgcollege. "En ondertussen woekert het onkruid maar voort", zegt Luc Ponsaerts.

Hoe zit het met het Luxemburgcollege in de Leuvense Vaartstraat? Het is een vraag die enkele jaren geleden een antwoord kreeg maar anno 2017 is er voorlopig nog niet veel in huis gekomen van dat antwoord. Het was immers de bedoeling van de Regie der Gebouwen om in het pand uit de achttiende eeuw de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank en het auditoraat onder te brengen. Tot op heden is dat echter nog niet het geval en dat heeft volgens gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) negatieve gevolgen voor het gebouw.


"Het is sinds 1994 beschermd en in 2011 is men begonnen aan de restauratie die men als geslaagd durft te omschrijven", legt Luc Ponsaerts uit. "Spijtig genoeg staat het college nog steeds leeg en heeft het geen functie. De binnenplaats wordt ondertussen stilaan overwoekerd door onkruid. Het gebouw is eigendom van de Regie der Gebouwen en zou via Justitie een invulling krijgen als rechtbank van koophandel. Ook de arbeidsrechtbank en het auditoraat zouden er worden ondergebracht. Dat waren in ieder geval de intenties in 2014. Momenteel is het opvallend stil in en rond het gebouw. Het lijkt me verstandig om toch eens aan te dringen bij de betrokken overheid."

Studie van een jaar

Eerste schepen Carl Devlies (CD&V) ondernam in april 2014 al actie in het dossier als federaal volksvertegenwoordiger. Toen Devlies vaststelde dat de werkzaamheden stilgelegd werden, stelde hij een parlementaire vraag aan partijgenoot en staatssecretaris Servais Vanherstraeten. Die laatste bevestigde de herbestemming van het pand na een overleg tussen de Regie der Gebouwen en Justitie. De staatssecretaris wist ook te vertellen dat de werkzaamheden hervat zouden worden na een studie die ruim een jaar in beslag zou nemen.


Volgens Gert Jansens van de Regie der Gebouwen was de reden voor het uitblijven van een beslissing over de nieuwe invulling te vinden in het toenmalige personeelstekort. Ook een wijziging in de planning bij Justitie veroorzaakte vertraging in het dossier.


Het Luxemburgcollege heeft dus nog steeds zicht op een nieuwe invulling, maar wanneer die concreet gerealiseerd zal worden, is voorlopig dus niet bekend. Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts hoopt alvast dat er snel werk wordt gemaakt van een nieuw hoofdstuk in de lange geschiedenis van het college dat ontstond uit een studiehuis voor alle Duitstalige studenten uit het hertogdom Luxemburg aan de toenmalige Universiteit Leuven.

Lange geschiedenis

"Het Luxemburgcollege in de Vaartstraat heeft een lange geschiedenis die reeds begint op het einde van de zestiende eeuw", zegt Luc Ponsaerts. "Het huidige gebouw is in het midden van de achttiende eeuw gebouwd in rococostijl. In 1852 werden de gebouwen ingenomen door de Rijksmiddelbare school. Velen hebben er school gelopen en mijn vader is er zelfs nog jarenlang onderwijzer geweest. Samen met het nabijgelegen Villerscollege vormt het Luxemburgcollege een mooie eenheid en verwijzen beide colleges naar de Leuvense geschiedenis en zeker ook naar de geschiedenis van de KU Leuven. Laat ons hopen dat er snel een nieuw hoofdstuk in die mooie geschiedenis wordt geschreven door de Regie der Gebouwen."


Nog dit: de spreekwoordelijke hoofdstukken in de geschiedenis van het Luxemburgcollege spreken wel degelijk een beetje tot de verbeelding. Zo deed het pand in de Vaartstraat al dienst als studentenverblijf, internaat, gevangenis, kazerne, kraakpand en tijdelijke ruimte voor een expo van kunstenfestival Ithaka.