Nieuwe driejarige opleiding verpleegkunde

De Erasmushogeschool en Busleyden Atheneum starten op 3 september met een nieuwe driejarige opleiding verpleegkunde in Haasrode (Heverlee). De opleiding is zeer praktijkgericht en legt sterke nadruk op individuele coaching.

Afgestudeerden verwerven het diploma van gegradueerde verpleegkundige. In tegenstelling tot de bacheloropleiding, die vorig academiejaar verlengd is tot vier jaar. Bovendien is de graduaats- of HBO5-opleiding veel meer praktijkgericht.

Snel op stage

"Praktijklessen en werkplekleren maken het leeuwendeel van de opleiding uit", zegt Stefaan Croonen, directeur van Busleyden Atheneum, dat al verpleegkundigen opleidt in Mechelen en Jette. "De studenten vertrekken al na enkele weken les op stage. Eerst in woon-zorgcentra, nadien in ziekenhuizen. Daar worden ze heel intensief gecoacht. Elke student krijgt wekelijks een halve dag individuele begeleiding van een leerkracht. Zo worden de verpleegkundige vaardigheden aangeleerd en ingeoefend in een reële context, op de werkplek", vertelt Croonen.

Geen vooropleiding

De opleiding omvat vier modules van een half jaar en een laatste module van een jaar. Na de eerste twee modules (dus na één jaar studie) verwerft de student al het diploma van zorgkundige. Er is geen vooropleiding vereist. Wie geen diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van de derde graad heeft, kan starten na een toelatingsproef. (ADPW)