N-VA wil wooncrisis aanpakken

CD&V PLEIT VOOR MEER STEUN VOOR ALLEENSTAANDEN

N-VA doet een voorstel om de eigen inwoners voorrang te geven bij de verkoop van appartementen en huizen.
Vertommen N-VA doet een voorstel om de eigen inwoners voorrang te geven bij de verkoop van appartementen en huizen.
Wonen in de stad wordt haast onbetaalbaar. N-VA stapt dan ook naar de kiezer met een woonplan onder de arm. De partij wil projectontwikkelaars onder meer verplichten om een vast deel van hun project te verkopen aan 'echte Leuvenaars'. CD&V kondigt aan dat ze alleenstaanden meer gaat ondersteunen, om ook hen aan boord te houden.

N-VA lanceerde gisteren al een voorstel dat 104 Vlaamse gemeenten in staat stelt om gronden of woningen voor te behouden voor 'eigen inwoners'. De Leuvense afdeling doet daar nog een tiental maatregelen bij om het probleem van duur wonen in de stad aan te pakken. Niet zelden wordt Leuven omschreven als 'Monaco aan de Dijle' waar je met een budget van pakweg 300.000 euro niet ver loopt. N-VA geeft toe dat de stad het slachtoffer is van haar eigen succes, maar neemt geen genoegen met de inspanningen die het huidige stadsbestuur doet om de wooncrisis te bestrijden.


"Je kan het probleem niet met één vingerknip oplossen, maar stellen dat het beleid er weinig of niets aan kan doen, betekent dat je in slaap gevallen bent", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. Zo wil de partij projectontwikkelaars onder meer verplichten om 20% van hun project te verkopen aan mensen die een nauwe band hebben met de stad.

Premie

Verder wil ze de onroerende voorheffing verlichten door drie jaar na de aankoop een premie uit te reiken aan kopers die jonger zijn dan 35 jaar en nog steeds op dezelfde plek wonen. "Die premie betaalt het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing terug op voorwaarde dat de woning maximaal 385.000 euro heeft gekost", zegt Van Parys. "We pleiten ook voor een nieuwe wijk als Community Land Trust. Daardoor moeten kopers alleen de prijs van de woning betalen en niet de prijs van de grond."


Tot slot wil de partij stadswoningen betaalbaarder maken. "Als je weet dat de stadswoningen in het Janseniushof worden verkocht voor 355.000 euro aan mensen met een beperkt inkomen, kan je je de vraag stellen of het gezond is dat die mensen meer dan helft van hun maandelijks inkomen moeten besteden aan die woning", zegt Van Parys. "Wij willen een maximumprijs invoeren voor stadswoningen en mensen die al een woning bezitten, uitsluiten bij de selectie." N-VA wil ook de huurders een duw in de rug geven. "Investeren in het sociale verhuurkantoor, pop-up wonen en 180 nieuwe sociale woningen, maar ook cohousing ondersteunen, een Leuvense bouwmeester aanstellen en hoogbouw toelaten buiten de ring staan op de agenda. We moeten in actie schieten om de Leuvenaars de kans te geven om te wonen in hun eigen stad", zegt fractieleider Zeger Debyser.

Alleenstaanden

Meerderheidspartij CD&V reageert meteen op het woonplan van N-VA. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V): "Heel wat voorstellen van N-VA doen wij al lang", klinkt het. "Stadswoningen, starterswoningen, sociale woningen... We realiseerden dit al op verschillende locaties. In de toekomst willen we ook het systeem van sociale kavels heractiveren. Zo kunnen jonge mensen via een gemoderniseerd erfgoedpacht een woning betrekken zonder die te moeten aankopen. Ook andere vormen van betaalbaar wonen worden uitgebreid en daarbij wil CD&V ook veel aandacht hebben voor alleenstaanden. Ook zij moeten in eigen stad betaalbaar kunnen wonen."