N-VA wil Blue Assist-vriendelijk label

N-VA pleit voor een inclusief Leuven. Zo stelt de oppositiepartij voor om van Leuven een Blue Assist-vriendelijke gemeente te maken en werk te maken van een toegankelijk openbaar domein met vlakke en voldoende brede voetpaden. Ook inclusieve speeltuinen staan in het programma van N-VA.

"We gaan voor een stad die meer toegankelijk is voor mensen met een beperkte mobiliteit", zegt gemeenteraadslid Tine Eerlingen. "Blue Assist is bijvoorbeeld een eenvoudig hulpmiddel dat houvast biedt aan mensen die moeite hebben om een eenvoudige vraag te stellen. Zo kunnen de mensen veel zelfstandiger leven. Voor kinderen pleiten we dan weer voor aangepaste speeltoestellen die door ook door kinderen met een beperking gebruikt kunnen worden."


Volgens N-VA moet in de toekomst beter worden geluisterd naar de Adviesraad Toegankelijkheid, zeker bij de realisatie van grote projecten. "Eén van de schrijnende voorbeelden is de omgeving rond het buurtcentrum aan Cassablanca in Kessel-Lo. In juni ging het open maar nog altijd zijn de toegangswegen ontoereikend", besluit Katia Warny. (BMK)