Ga naar de mobiele website
^ Top

Minder file door circulatieplan?

MINI-ONDERZOEK LEUVENAAR TOONT DAT WACHTRIJ RUIM 90 HUISNUMMERS KORTER IS

Kris Vanherle aan de Diestsesteeneg in Kessel-Lo, waar hij zijn mini-onderzoek voerde.
Vertommen Kris Vanherle aan de Diestsesteeneg in Kessel-Lo, waar hij zijn mini-onderzoek voerde.
Heeft het circulatieplan in Leuven een invloed op files op de invalswegen? Met die vraag ging buurtbewoner Kris Vanherle aan de slag op de Diestsesteenweg. "Vanaf midden september heb ik elke dag de ochtendfile in kaart gebracht. Uit dat mini-onderzoek bleek dat de file ruim 90 huisnummers korter is geworden", zegt Kris Vanherle die weliswaar voorzichtig blijft om grote conclusies te verbinden aan zijn mini-onderzoek.

Het Leuvense circulatieplan is zonder twijfel het meest besproken politieke thema van 2016. Volgens de ene is het plan een blunder in het kwadraat, volgens de ander is het dan weer de enige weg vooruit om tot een leefbare mobiliteit te komen in Leuven. Het stadsbestuur en de verschillende belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld Liefst Leuven volgen de dagdagelijkse situatie op de voet op met het oog op de evaluatie maar zijn er al objectieve effecten na enkele maanden? Dat wou Leuvenaar Kris Vanherle wel eens weten en daarom begon hij met een eigen mini-onderzoek. Beroepshalve is Kris immers vertrouwd met mobiliteit en statistiek en dat maakt van hem de ideale man om zelf een gefundeerd doch niet-wetenschappelijk onderzoekje te doen.


"Vooreerst wil ik duidelijk stellen dat het gaat om een klein mini-onderzoekje met alle beperkingen vandien", zegt Kris Vanherle die de ochtendfile op de Diestsesteenweg onder de loep nam.

Omgezet in huisnummers

"Van september tot december 2016 heeft Leuven met de nodige weerstand en discussies het circulatieplan in fases ingevoerd. De centrale vraag in mijn mini-onderzoekje was of de aanpassingen binnen de ring ook een invloed gehad hebben op de lengte van de file op de Diestsesteenweg in Kessel-lo. Bij de ene zegt het buikgevoel dat de file is toegenomen, de andere denkt dan weer dat de file is geminderd. Als quasi dagelijkse fietspendelaar langs de steenweg, vanaf de crèche Het Toverhuis tot mijn werkplek vlak aan de kruising Martelarenlaan-Diestsesteenweg, heb ik elke ochtend het voorrecht om de file te kunnen observeren. In die zin zit ik in een uitstekende positie om een meting uit te voeren van de file vóór en ná invoering van het circulatieplan. Van 14 december tot 18 januari heb ik elke ochtend op weekdagen tussen 8.15 en 8.30 uur een meting uitgevoerd. Die metingen heb ik omgezet in huisnummers."

Grote variabiliteit

Tot zover de werkwijze van Kris Vanherle maar wat is het resultaat? "De data lijken de gekende tendens te bevestigen dat de files op maandag en dinsdag het langst zijn", vertelt Kris Vanherle. "Op maandag en dinsdag reikt de file gemiddeld tot ergens tussen frituur Heuvelhof en de Post. Op woensdag ligt dat eerder tussen frituur Oomske en café Gitan. Op vrijdag begint de file gemiddeld pas aan de kerk. De grote variabiliteit valt ook op. Met andere woorden, soms zit het mee maar soms zit het ook serieus tegen, ongeacht de dag van de week. Mijn conclusie? Ik stel vast dat de filelengte op de Diestsesteenweg is gedaald sinds de invoering van het circulatieplan in Leuven. Hoewel we niet meteen een oorzakelijk verband kunnen inbeelden tussen de filelengte en het nieuw circulatieplan, lijkt er toch een correlatie te zijn. Ondanks de beperkingen van mijn mini-onderzoek kunnen we concluderen dat mensen met het buikgevoel dat de file korter is, gelijk krijgen op basis van deze ludieke maar empirische studie. Maar er is uiteraard meer onderzoek nodig om de hypothese verder te testen."


Schepen Dirk Robbeets (sp.a) is naar eigen zeggen één van de mensen met het buikgevoel dat de files op de invalswegen korter zijn geworden door het circulatieplan. "Ik rij veel met de fiets maar soms ook met de wagen. Mijn ervaring is dat ik vlotter dan vroeger van Leuven naar Kessel-Lo kan rijden, of omgekeerd. Ook op de Leuvense ring verloopt alles vlot, tenzij er zwaar ongeval is gebeurd op de E40 of de E314 waardoor Leuven al het verkeer te verwerken krijgt. Ik kan de voorlopige conclusie van het mini-onderzoekje dus wel bevestigen. In mei gaan we het alleszins met zekerheid weten want dan maken we de vergelijking met de nulmeting van mei 2016."

Meer over


Meld een bug