Meteen veertig fietsers op de bon

AANGEKONDIGDE NULTOLERANTIE IN DE PRAKTIJK

De agenten controleerden fietsers in de Tiensestraat (boven) en de Muntstraat (rechts).
Vertommen De agenten controleerden fietsers in de Tiensestraat (boven) en de Muntstraat (rechts).
Nultolerantie voor fietsers die overtredingen begaan: het werd al aangekondigd, gisteren volgde de praktijk. Op het kruispunt van de Tiensestraat met het Herbert Hooverplein en in de Muntstraat werden in totaal veertig mensen geverbaliseerd, doorgaans voor rijden in een verboden rijrichting.

De fietsers die een overtreding begingen, mogen - afhankelijk van hun leeftijd - een minnelijke schikking van 75 euro of enkele uren verplichte verkeersles verwachten. Eén van hen was Jan, een Tsjech die twee jaar in Leuven verblijft. Hij kreeg een boete, en legde zich daar ook bij neer. "Ik wist niet dat ik hier (op de kruising van de Tiensestraat en het Hooverplein, red.) niet mag fietsen", zegt hij. "Ik was gewoon enkele anderen aan het volgen, zonder er bij stil te staan. Heb je hier ook lichten nodig op de fiets? Dat wist ik ook niet. In Tsjechië is dat allemaal niet verplicht. Al die regels vind ik maar moeilijk om te begrijpen. Ik denk dat ik de volgende keer gewoon de auto neem."


In totaal verbaliseerde de politie twaalf mensen in de Tiensestraat en 28 mensen in de Muntstraat. Van die laatste 28 waren er 18 jonger dan 16 jaar. Zij moeten nu verplicht zo'n drie uur verkeersles volgen. Voorts gaat het boetesysteem als volgt: 58 euro voor fietsen in een voetgangerszone, 116 euro voor bijvoorbeeld het negeren van een omgekeerde driehoek, en 174 euro voor fietsen in de verkeerde rijrichting in een eenrichtingsstraat. Maar in tegenstelling tot andere steden, kan je in Leuven voor die laatste overtreding ook een minnelijke schikking van 75 euro krijgen.

De agenten controleerden fietsers in de Tiensestraat (boven) en de Muntstraat (rechts).
Vertommen De agenten controleerden fietsers in de Tiensestraat (boven) en de Muntstraat (rechts).

Tijdens de lessen

"We zijn bewust begonnen met controleren op een moment waarop scholieren al in de les zaten", zegt Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. "Ook studenten zijn nog niet massaal aanwezig in de stad. Hopelijk horen ze binnenkort wel dat we fietsers bij een overtreding meteen zullen beboeten." En dat met één doel: Leuven verkeersveiliger maken. "Sinds 1 september leggen we de focus op veilig en hoffelijk fietsverkeer", vervolgt Gille. "De fietscontroles zullen toegespitst worden op vijf overtredingen: het negeren van het verkeersbord C1 (verboden rijrichting, red.), het negeren van een rood licht, fietsen in de voetgangerszone, fietsen in verboden rijrichting op fietspaden, en fietsen zonder licht. Dat zijn immers allemaal overtredingen waarbij fietsers zichzelf en andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen."


Om de verkeersregels na te leven, heb je uiteraard verkeerskennis nodig. Die kan je testen via de online verkeersquiz van de Leuvense politie. "Na het invullen van de vragen krijg je meteen het resultaat", klinkt het. "Twijfel je nog over bepaalde verkeersregels, bekijk dan eerst de fiches waar we de regels waar nogal eens tegen gezondigd wordt, opsommen."