Marc Florquin (sp.a) provinciaal lijsttrekker

Sp.a Vlaams-Brabant trapte zopas de provincieraadscampagne af met als slogan 'Voor een sterke streek'. In die campagne veel aandacht voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, werk voor iedereen, betaalbaar wonen en klimaatneutraliteit.

Provinciaal voorzitter sp.a Vlaams-Brabant Mich De Winter vertrekt vanuit de kracht van de provincie als ideale partner van steden en gemeenten. "Alleen samen staan we sterk. Dit is voor ons de echte rol van de provincie: zorgen dat iedereen - ook kleinere gemeenten - mee kan in de uitdagingen waar Vlaams-Brabant voor staat. Als provinciaal voorzitter van sp.a Vlaams-Brabant ben ik erg fier op onze straffe ploegen vol enthousiaste kandidaten. Zij willen met overtuiging werken aan een sterke streek." Gedeputeerde Marc Florquin wordt lijsttrekker voor het district Leuven. "In onze provincie beschikken we over de middelen en de kennis om iedereen een duurzame mobiliteit te bieden en om onze publieke ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. Ook leefmilieu is een belangrijk thema. We gaan voor klimaatneutraliteit tegen 2040." (BMK)