Leuven tegen racisme

De stad Leuven is toegetreden tot de Europese Coalitie van Steden Tegen Racisme (ECCAR). Dit UNESCO-project is een Europees stedennetwerk dat racisme en discriminatie tegengaat op lokaal niveau.

"Leuven is erg divers. Onze stad telt 156 verschillende nationaliteiten en 28% van onze inwoners hebben een migratieachtergrond. Als stad zetten we in op samenhorigheid en gelijke kansen voor iedere inwoner. De toetreding tot ECCAR is een logisch gevolg van ons engagement om iedere Leuvenaar dezelfde kansen te bieden", aldus schepen Denise Vandevoort (sp.a). "ECCAR moet een bottom-up verhaal worden. Samen met vele partners zullen we verschillende thematische werkgroepen opstarten. We werken rond onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, slachtofferondersteuning en culturele diversiteit. Het doet ons dan ook veel plezier dat het middenveld in grote getale aanwezig was bij de officiële toetreding. Ook zo'n duizend burgers tekenden het register." (BMK)