Leuven Rechtdoor eist actie van politici tegen vliegtuigroute

Actiecomité Leuven Rechtdoor eist dat de Leuvense politici eindelijk actie ondernemen tegen de gelijknamige vliegtuigroute. De tijd van woorden is voorbij volgens de actievoerders die onder meer Marianne Thyssen, Carl Devlies, Els Van Hoof en Karin Brouwers persoonlijk hebben aangeschreven. "Alle beloftes werden gebroken", klinkt het teleurgesteld.

"Het is nu al twee jaar dat de vliegroute Leuven Rechtdoor actief is. Al twee jaar worden Wijgmaal, Wilsel-Putkapel en andere gemeenten ten noorden en ten oosten van Leuven geconfronteerd met een ongeziene concentratie van vliegtuiglawaai. En dit zonder nog één enkele rustdag", schrijft actiecomité Leuven Rechtdoor in een open brief naar de Leuvense politici. Die laatsten krijgen een veeg uit de pan van de actievoerders. "Jarenlang hebben de politici in de media en in het parlement gepleit voor het invoeren van deze onrechtvaardige route, zelfs al was vooraf al duidelijk dat deze nieuwe route veel meer hinder zou veroorzaken dan de vorige route. Het was op voorhand al duidelijk dat de nieuwe route een complete miskleun in het luchtruim was. De objectieve evaluaties bevestigen de toegenomen lawaaihinder. Ook Belgocontrol maakte een vernietigend evaluatierapport op over de route."


"We menen dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de werking van de luchthaven. Door groepen te belonen die de overlast afwentelen op anderen die reeds een grote bijdrage leveren, ondermijnt u het draagvlak voor de luchthaven in de regio. Nochtans is dit draagvlak essentieel voor de economische toekomst van de luchthaven van Zaventem. Aanpassingen aan de route zullen geen soelaas bieden. In het beste geval wordt de hinder opnieuw verlegd. Alle voorgaande beloftes die de politici maakten, werden gebroken. Nieuwe beloftes over aanpassingen zijn dan ook volkomen ongeloofwaardig en irrelevant. Onze vraag aan de politici is wat ze concreet hebben gedaan of nog zullen doen om het historische evenwicht te herstellen en


de vliegroutes van voor maart 2014 terug in te voeren", besluit Leuven Rechtdoor vzw. (BMK)