Laptop gestolen bij inbraak

Er is ingebroken in een appartement op de eerste verdieping in de Alfred Delaunoislaan in Heverlee. Toen de bewoners omstreeks middernacht thuiskwamen, stelden ze vast dat verschillende ruimtes werden doorzocht. Het raam aan de terraskant aan de achterkant van de woning was stukgeslagen. De laptop van een van de bewoners was verdwenen. Hoe de inbrekers op het terras op de eerste verdieping zijn geraakt, is niet duidelijk. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Of dat iets heeft opgeleverd, is voorlopig nog onduidelijk. (ADPW)