Kersvers rector Luc Sels opent nieuw academiejaar

Rector Luc Sels (l.) loopt aan het hoofd van de stoet.
Vertommen Rector Luc Sels (l.) loopt aan het hoofd van de stoet.
Zoals de traditie het wil, werd het academiejaar aan de KU Leuven officieel geopend met de stoet van de togati. Ruim tweehonderd professoren trokken hun toga aan en trokken door de Leuvense straten. Onder hen uiteraard ook kersvers rector Luc Sels, die grote plannen heeft met de kalender van de Leuvense universiteit.

Zo denkt rector Luc Sels eraan om de herkansing - tweede zit zeg maar - te organiseren in juni en niet in de zomermaanden. Die ingreep op de kalender zou ook inhouden dat het academiejaar vroeger van start zou gaan. De nieuwe regeling zou pas ingevoerd worden in het academiejaar 2022-2023. "We zouden vroeger starten in september waardoor eventuele herexamens al in juni afgelegd kunnen worden. Zo starten studenten niet langer vermoeid aan het nieuwe academiejaar. Dat is nu vaak wel het geval. We willen ook meer de nadruk leggen op permanente evaluatie", aldus rector Sels, die voorging in de stoet van de togati met ex-rector Rik Torfs als grote afwezige.

Wat later krijgt hij ook een taart met boodschap cadeau van de Leuvense Actiegroep Palestina (r.).
Vertommen Wat later krijgt hij ook een taart met boodschap cadeau van de Leuvense Actiegroep Palestina (r.).

Taart met boodschap

De nieuwe rector van de KU Leuven kreeg gisteren overigens een taart met een boodschap cadeau van de Leuvense Actiegroep Palestina. Die protesteert tegen de samenwerking van de KU Leuven met de Israëlische politie in onderzoeksproject Law-Train. "Dat onderzoek naar ondervragingstechnieken wordt geleid door de Israëlische Bar-Ilan universiteit. Ook de Israëlische politie is partij in Law-Train. De Bar-Ilan universiteit en de Israëlische politie zijn structureel betrokken bij die mensenrechtenschendingen. De samenwerking vinden we niet alleen moreel verwerpelijk, maar ze is ook illegaal volgens professor emeritus Europees recht Michel Waelbroeck. Met de taart en de Stop Law-Train petitie met 3.000 handtekeningen willen we de rector aanmoedigen om de deelname van de KU Leuven aan Law-Train zo vlug mogelijk stop te zetten." (BMK)