Het laatste woord van de kandidaat-burgemeesters

Hoe zal de kiezer de kaarten leggen in Leuven? Voor de kandidaat-burgemeesters is het morgen alvast de meest spannende dag na een bijzonder lange campagne die in het teken stond van het afscheid van burgemeester Louis Tobback (sp.a). Voor de kiezers die nog twijfelen, geven we de kandidaat-burgemeesters nog een allerlaatste keer de kans om de Leuvenaars te overtuigen.
Het debat van de Leuvense Persclub in aula PDS was het allerlaatste in de belangrijkste politieke week in Leuven sinds 1994.
Vertommen Het debat van de Leuvense Persclub in aula PDS was het allerlaatste in de belangrijkste politieke week in Leuven sinds 1994.

Mohamed Ridouani (sp.a): “Geen wij-zij denken in Leuven”

Mohamed Ridouani (sp.a) wil in de voetsporen van leermeester Louis Tobback treden.
Vertommen Mohamed Ridouani (sp.a) wil in de voetsporen van leermeester Louis Tobback treden.

“Zondag beslissen de Leuvenaars over wie het meest geschikt is om Louis Tobback als burgemeester op te volgen en over de richting die onze stad zal uitgaan. Onze inwoners vertellen ons dat het goed leven is in Leuven. Ik ben tevreden dat ik met belangrijke bevoegdheden hiertoe heb kunnen bijdragen de voorbije jaren, met concrete realisaties op vlak van onderwijs, economie, leefmilieu en stadsontwikkeling. Die vooruitgang van onze stad, de positieve dynamiek, mag nu niet stoppen. Met de steun van de Leuvenaars wil ik als burgemeester garant staan voor een Leuven dat op een positieve manier blijft vooruitgaan, een Leuven waar we aandacht hebben voor iedereen, zonder wij-zij denken, en een Leuven waar we samenwerken om onze stad nog beter te maken.”

Carl Devlies (CD&V): “Straten en stoepen zijn topprioriteit”

Carl Devlies (CD&V) wil de kers op de taart zetten met de burgemeesterssjerp.
Vertommen Carl Devlies (CD&V) wil de kers op de taart zetten met de burgemeesterssjerp.

“In ons aantrekkelijke Leuven willen duizenden mensen wonen en werken. Aan die stadsontwikkeling heb ik als schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening decennialang hard gewerkt door de stadsfinanciën uit het slop te halen, het ondernemersklimaat aan te zwengelen en stadskankers in groene longen te veranderen. Ook op tal van andere bestuursdomeinen heeft onze partij, met zijn bekwame mandatarissen en parlementairen, veel bewezen. Samen met hen sta ik garant voor goed en degelijk bestuur. We willen het gevoerde beleid graag verbeteren, vernieuwen en meer verbondenheid genereren. Perfecte straten en stoepen zijn een absolute topprioriteit! En ik wil volop bij onze partners ijveren voor een bovenlokaal mobiliteitsplan zodat we het circulatieplan kunnen finetunen, het station in Haasrode realiseren en elektrische shuttles inzetten. Met buurtapps, buurtbars, digimobiels voor senioren en meer ondersteuning voor mantelzorgers zeggen we ook neen tegen eenzaamheid.”

Lorin Parys (N-VA): “Stijgende kinderkansarmoede aanpakken!”

Lorin Parys (N-VA) wil verandering brengen op een innovatieve manier.
Vertommen Lorin Parys (N-VA) wil verandering brengen op een innovatieve manier.

“Deze gemeenteraadsverkiezingen in Leuven beloven de spannendste in 30 jaar te worden. Na 24 jaar roomsrood is het gezond dat er verandering komt. Opnieuw écht luisteren naar alle inwoners van onze mooie stad is mijn belangrijkste voornemen. Met een burgerbegroting, een ‘LeuvenLuistert’-app en deelgemeenteraden die adviesverlenen brengen we het stadsbestuur dichterbij de Leuvenaar. En met een evenwichtig mobiliteitsplan en een aanpassing van het circulatieplan zorgen we voor een plek voor elk vervoersmiddel. Het eerste uur ondergronds parkeren maken we gratis en we voeren een inhaalbeweging uit met voor 240 km investeringen in voetpaden en fietspaden.De jonge generaties Leuvenaars geven we de kans in onze mooie stad te blijven wonen met meer betaalbare koop- en huurwoningen. We laten ook niemand achter door de eenzaamheid en de stijgende kinderkansarmoede in Leuven aan te pakken. Tot slot heropenen we het politiekantoor op de Grote Markt en houden we Leuven veilig met een slim cameraschild rond de stad.”

Rik Daems (Open Vld): “Belastingen fors verlagen”

Rik Daems (Open Vld) kan een belangrijke rol spelen als eventuele derde partij in een nieuw college.
Vertommen Rik Daems (Open Vld) kan een belangrijke rol spelen als eventuele derde partij in een nieuw college.

“Na een lange campagne is het woord aan de kiezer. Die moet weten dat Open Vld de enige partij is die de belastingen fors wil verlagen. Zo willen we wonen betaalbaar maken voor jonge gezinnen en singles maar ook voor senioren met een klein pensioen. Weet ook dat we de enigen zijn die in elke deelgemeente 24 op 7 een politiepatrouille willen inzetten. Open Vld verdubbelt eveneens het budget om eindelijk eens echt werk te maken van slechte straten en stoepen. Wat het circulatieplan betreft: dat passen we aan waar nodig om het verkeer terug vlot te krijgen, met aandacht voor een verkeersluw kader. Uiteraard ondersteunen we ook handel en horeca. Open Vld maakt deze keer wel degelijk een kans om echt mee te besturen in Leuven omdat de kans groot is dat er drie partijen nodig zullen zijn voor een meerderheid. Daarom is een stem voor onze partij een nuttige stem die het verschil kan maken.”

David Dessers (Groen): “Groen als positieve spelveranderaar”

David Dessers (Groen) meent dat Leuven klaar is voor de groene ideeën.
Vertommen David Dessers (Groen) meent dat Leuven klaar is voor de groene ideeën.

“In het nieuwe politieke tijdperk dat begint op 15 oktober wil Groen de positieve spelveranderaar zijn. Wij zijn de garantie voor een breed gedragen progressieve coalitie, waarbij Groen de motor zal zijn van het vernieuwende stadsproject. Groen kan het verschil maken op alle cruciale vragen voor morgen door vandaag te kiezen voor een klimaatneutrale en circulaire stad maar ook voor betaalbaar en energiezuinig wonen, en voor een participatieve beleidscultuur. Uiteraard gaan we voor een duurzame en veilige mobiliteit, voor meer groen en zuivere lucht. Leuven is klaar voor de groene ideeën. We willen die graag met andere partijen en met de burgers realiseren. Als onze kleinkinderen zouden mogen kiezen op 14 oktober stemden ze zeker voor Groen. Groen is in alle opzichten inhoudelijk en strategisch de beste keuze.”

Line De Witte (PVDA): “Locomotief op links”

Line De Witte (PVDA) is de enige vrouwelijke lijsttrekker in Leuven.
Vertommen Line De Witte (PVDA) is de enige vrouwelijke lijsttrekker in Leuven.

“Een sterke P¨VDA is de beste garantie op een echte sociale ommekeer. Wij willen de stad veroveren op de projectontwikkelaars die Leuven volbouwen met luxewoningen, op de groeiende armoede en op de energiemonopolies die de stad niet klimaatneutraal gaan maken. Wij vinden dat de logica moet worden omgedraaid en dat de stad het heft zelf in handen moet nemen. Het is goed dat sommige andere partijen dat nu overnemen maar PVDA zal nodig zijn in de gemeenteraad om hen daar ook echt aan te houden. Volgens de peilingen is de volgende coalitie er één van sp.a, Groen en CD&V. Als je wil dat Leuven echt naar links kantelt en de sociale thema’s ook na 14 oktober een prioriteit blijven, moet je PVDA stemmen. Eén stem van PVDA in de gemeenteraad zal meer effect hebben dan een zoveelste verkozene van een andere partij. Wij willen de locomotief zijn op links: dat is niet het grootste deel van de trein maar het trekt wel de rest vooruit.”

Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): “Geen hoofddoeken aan loket”

Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) wil de Leuvense identiteit beschermen.
Vertommen Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) wil de Leuvense identiteit beschermen.

“Een stem voor Vlaams Belang is een nuttige stem omdat we niet alleen de belangen van de Leuvenaars verdedigen maar ook opkomen voor de noden en verzuchtingen van de Leuvenaars. En dit zowel voor als na de verkiezingen. Het Vlaams Belang komt op voor een veilige en een leefbare stad waar de Leuvenaar zich in de eerste plaats thuis voelt. Het gaat niet alleen over fysieke veiligheid (aanpakken van de criminaliteit en de onveiligheid) maar ook over sociale veiligheid (aanpakken van de uitsluiting van Leuvenaars bij het toewijzen van sociale woningen). En ook over identitaire veiligheid waarbij de Leuvenaars van nieuwkomers verwachten dat ze zich aanpassen aan onze Vlaamse normen, waarden en vrijheden. In Leuven is er bijgevolg geen plaats voor hoofddoeken aan het loket en voor gescheiden zwemuren voor moslima's. Leuven moet Leuven blijven.”

Laurent Goethals (Liever Leuven): “Meer dagelijks geluk!”

Laurent Goethals (Liever Leuven) is een nieuwkomer in de Leuvense politiek.
Foto Vertommen Laurent Goethals (Liever Leuven) is een nieuwkomer in de Leuvense politiek.

“Liever Leuven is een onafhankelijke stadslijst. Wij zijn een nieuwe partij van Leuvenaars die gaan voor meer dagelijks geluk. Dat willen we bereiken met concrete en haalbare voorstellen. Zo zouden we graag de bussen verbannen op de Grote Markt en pleiten we ervoor om de eerste parkeerboete te laten vallen. Liever Leuven meent het ook echt. We willen de komende zes jaar constructieve voorstellen blijven doen om het dagelijks leven in Leuven te verbeteren, ook met kleine ingrepen.”

Aula PDS liep helemaal vol voor het laatste debat in Leuven.
Vertommen Aula PDS liep helemaal vol voor het laatste debat in Leuven.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.