Herdenkingsplaat Jos Kerkhofs spoorloos

BURGEMEESTER TOBBACK (SP.A) GARANDEERT DAT 'BANK VAN JOKKE' IN ERE WORDT HERSTELD

De herdenkingsplaat die voordien aan de bank hing.
Vertommen De herdenkingsplaat die voordien aan de bank hing.
Het herdenkingsplaatje voor Jos 'Jokke' Kerkhofs op de Grote Markt is spoorloos verdwenen. Wellicht gaat het niet om diefstal, maar om een 'vergetelheid' van de technische diensten die na renovatie van het Tafelrond de banken op het plein hebben teruggeplaatst. "Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat de bank van Jokke in ere wordt hersteld. Die banken zijn er tenslotte dankzij de helaas overleden medestichter van Marktrock gekomen", zegt burgemeester Louis Tobback (sp.a).

Waar is de gedenkplaat voor Jos 'Jokke' Kerkhofs gebleven? Die vraag stelt menig Leuvenaar met kennis van de Leuvense rockgeschiedenis nu de banken op de Grote Markt plechtig hun plaats terug hebben ingenomen na de renovatie van het Tafelrond. Het gedenkplaatje met als opschrift "In herinnering aan Jos (Jokke) Kerkhofs, medestichter Marktrock, 09-03-1956/24-12-2004" is voorlopig spoorloos verdwenen nadat de banken voor het Tafelrond tijdelijk werden verwijderd voor de renovatie van het Tafelrond. Een diefstal lijkt uitgesloten. Wellicht ligt een vergetelheid van de technische diensten aan de mysterieuze verdwijning.

De bank werd teruggeplaatst zonder gedenkplaat.
Vertommen De bank werd teruggeplaatst zonder gedenkplaat.

De juiste bank

"Uiteraard was het de bedoeling dat de gedenkplaat voor Jos Kerkhofs terug haar originele plaats zou innemen na de renovatie van het Tafelrond", reageert burgemeester Louis Tobback (sp.a). "Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat de gedenkplaat terug op de juiste bank wordt geplaatst en wel ten laatste tegen Hapje Tapje."


Die juiste bank is van cruciaal belang, want het is exact op die locatie dat de helaas betreurde medestichter van Marktrock (Jos Kerkhofs overleed onverwacht op 24 december 2004, nvdr.) het meest genoot van de zon in Leuven.


"Ik kwam Jos met zijn vrouw Martine vele jaren geleden tegen aan de toenmalige Nationale Bank op de Grote Markt", vertelt burgemeester Louis Tobback. "Er stonden toen zitbanken aan de Sint-Pieterskerk maar nog niet aan de Nationale Bank. Jos viel meteen met de deur in huis en vroeg zitbanken omdat op die plaats de zon het langste schijnt. Ik heb toen meteen schepen Dirk Robbeets gebeld. Een tijdje later had Jos Kerkhofs zijn bank om van de zon te genieten. Na zijn plotse dood heeft het stadsbestuur een gedenkplaat aangebracht op die bank om Jos te bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor Marktrock. Waar Jos nu ook is...ik kan hem en zijn familie gerust stellen. Dat plaatje komt terug zodat Jos opnieuw rust kan vinden. Enfin, rust...ik vermoed dat er niet veel rust is waar Jos nu ook mag zijn, want als drummer was lawaai maken zijn specialiteit."

Huwelijk Dries Mertens

Voor de familie van Jos 'Jokke' Kerkhofs -met Dries Mertens en wederhelft Katrin Kerkhofs als bekend koppel- is het een hele geruststelling dat de herdenkingsplaat binnenkort terug present is op de zogenaamde 'bank van Jokke'.


Het feit dat Dries Mertens en Katrin Kerkhofs er vorig jaar een erezaak van maakten om een huwelijksfoto te maken bij de gedenkplaat zegt wat dat betreft alles.


"Mijn dochters Lyn en Katrin -en uiteraard ook Dries- zijn heel blij dat de stad Leuven Jos niet is vergeten. Jos vroeg destijds al lachend aan de burgemeester om zijn naam op die zitbank te zetten. Tenslotte had hij er toch maar mooi voor gezorgd dat die banken er kwamen op die plaats. Het is mooi dat het stadsbestuur na zijn dood inging op zijn wens. Jos genoot enorm van de laatste zonnestralen op die bank. Het is fijn dat de burgemeester er werk van gaat maken om de gedenkplaat terug te plaatsen op de lievelingsbank van Jos", besluit Martine Kerkhofs.