Groen wil stad zonder aardgas

Groen wil dat er een gecoördineerde strategie komt om Leuven aardgasvrij te maken. "Er waren de voorbije jaren al eerste aanzetten van duurzame warmteprojecten maar er is méér nodig", zegt kandidaat-burgemeester David Dessers. "Strategische beslissingen over het aardgasnet kunnen een belangrijke hefboom zijn om het proces te versnellen." Of Leuven erin slaagt om de gebouwen in de toekomst te verwarmen zonder fossiele brandstoffen is nog maar de vraag, want de weg is nog lang. Dessers beseft dat zo'n omschakeling een complexe operatie is. "Gebouwen in onze stad zijn goed voor 58% van onze CO2-uitstoot. De eerste voorzichtige stappen zijn gezet maar we moeten een versnelling hoger schakelen. Enkel kijken naar nieuwbouw is niet voldoende. " (BMK)