Fietspad Lüdenscheidsingel komt eraan

NEGEN MAANDEN OVER ÉÉN RIJSTROOK TUSSEN ENGELS PLEIN EN MECHELSESTEENWEG

Door de werken aan de Lüdenscheidsingel zal je maar over één rijstrook kunnen op de ring tussen het Engels Plein en de Mechelsesteenweg.
Foto Andreas De Prycker Door de werken aan de Lüdenscheidsingel zal je maar over één rijstrook kunnen op de ring tussen het Engels Plein en de Mechelsesteenweg.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint vanaf september met de aanleg van het nieuwe fietspad langs en onder de Lüdenscheidsingel. Die periode zal je maar over één rijstrook kunnen op de ring rond Leuven tussen het Engels Plein en de Mechelsesteenweg. De werken nemen negen maanden in beslag.

Vooraleer de werken kunnen beginnen, zijn er wel nog voorbereidende werken door nutsmaatschappijen. "Vanaf 1 augustus zullen nutsleidingen langsheen de Stadsvest, Albert Woutersstraat en Oude Rondelaan die de aanleg van het fietspad hinderen, verlegd worden. Dit zal heel de maand augustus duren. Lokaal kan er hinder ontstaan voor de bewoners van deze drie straten omdat er langsheen de parkeerstrook gegraven zal worden. De omwonenden werden via een brief op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond het project Lüdenscheidsingel. Lokaal kunnen echter nog aanpassingen gebeuren om technische redenen", klinkt het bij AWV.

Afgescheiden van verkeer

Het fietspad verbindt het Engels Plein met de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) en wordt volledig afgescheiden van het verkeer over een afstand van 1,2 km. AWV legt het fietspad in de rijrichting Nieuwe Mechelsesteenweg voor fietsers in beide rijrichtingen. Dit betekent dat het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest ligt. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein. De hellingsgraad van het fietspad moet laag genoeg zijn. AWV legt daarom het fietspad lager dan de rijweg aan. "Daarom zijn er ook werken aan het talud langs de Lüdenscheidsingel nodig. De bestaande groenzones langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest zullen verder ontworteld worden. Zo wordt er langs de singel ruimte vrijgemaakt om het fietspad aan te leggen. Daarna wordt het talud in niveaus afgegraven en verstevigd met spuitbeton. De talud krijgt een laagje klimop om het aangenaam te maken voor de fietsers", deelt AWV mee.

Opnieuw groenstrook

De volgende stap is dan de aanleg van het fietspad zelf. De groendienst van de stad Leuven gaat met de ontwerpplannen van AWV een beplantingsplan opstellen, zodat de bewoners die zicht hebben op de ring op termijn opnieuw een volwaardige groenstrook voor hun deur hebben. Omdat de beplanting het meest delicate werk is, en de kans op slagen het grootst is als er geen werken in buurt zijn, zal dit vermoedelijk pas in het plantseizoen 2019-2020 kunnen. In maart en april werden de bomen langs de Oude Rondelaan, de Albert Woutersstraat en de Stadsvest al gekapt, omdat AWV het fietspad naar eigen zeggen anders onmogelijk kan aanleggen.