Ga naar de mobiele website
^ Top

Fietslift leidt naar... drie zware trappen

LORIN PARYS (N-VA) BEVESTIGT DAT BUDGET WEL DEGELIJK OP TAFEL KOMT

Erik Daems van de fietsersbond testte de fietslift uit.
Vertommen Erik Daems van de fietsersbond testte de fietslift uit.
Het Leuvense stadsbestuur is kwaad omdat minister Weyts (N-VA) momenteel geen geld wil vrijmaken voor het geplande fietspad aan de Ludenscheidsingel. Ook de Leuvense Fietsersbond is ontgoocheld want het gevolg is dat de stad Leuven nu een fietslift op het Engels Plein heeft die leidt naar... drie zware trappenpartijen. Lorin Parys (N-VA) stelt dan weer dat het voorziene budget wel degelijk op de tafel zal komen.

Leuven, een paradijs voor fietsers? Voorlopig nog niet want op sommige locaties krijgen de tweewielers nog behoorlijke obstakels voorgeschoteld. Fietsers die de fietslift nemen op het Engels Plein worden bijvoorbeeld getrakteerd op drie stevige trappenpartijen.

De fietslift leidt naar .... drie zware trappenpartijen.
Vertommen De fietslift leidt naar .... drie zware trappenpartijen.

Zinloze kosten

"De reden? Minister Ben Weyts (N-VA) wil het nochtans voorziene budget niet vrijmaken. De werken hadden al lang bezig moeten zijn", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) teleurgesteld. "De reeds gerealiseerde fietslift kunnen we bijgevolg voorlopig klasseren als 'kosten op het sterfhuis' want een fietsbare verbinding tussen de fietslift naar de Keizersberg via de Tramweg naar de stadsvest in Wilsele komt er dus ook niet."


De kwestie is de volgende. Toen in 2012 de Ludenscheidsingel vernieuwd werd, moest het fietspad plaats ruimen voor een busbaan. Sindsdien kunnen fietsers niet meer over de Leuvense ring tussen het Artoisplein en de Mechelsepoort en moesten ze een omleiding volgen. Tijdelijk, want de Vlaamse overheid beloofde om het fietspad gelijktijdig met de vernieuwing van de Ludenscheidsingel opnieuw aan te leggen. In 2015 kondigde Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), bevoegd voor de Leuvense ring, aan dat er een verhoogd fietspad aan het viaduct zou komen maar dat blijkt nu dus - minstens voorlopig - niet het geval.


De Leuvense Fietsersbond meent dan ook dat er nog veel werk aan de winkel is inzake fietsvriendelijkheid in Leuven.


"En niet alleen aan het fietspad dat zou moeten aansluiten aan de fietslift", zegt Erik Daems. "Aanvankelijk was het bijzonder jammer dat fietsers het traject langs de Leuvense ring verloren door de aanleg van de busbaan. Voor fietsers was de ring dus niet meer rond bij wijze van spreken. Ze waren tijdelijk aangewezen op andere trajecten. Maar er zou een alternatief komen dat nu dus op zich laat wachten."


"De fietslift is een mooi initiatief voor de fietsers maar voorlopig is die lift zinloos. Voor ons lijkt het precies altijd een verhaal van 'stilvallen'. Er worden mooie projecten gelanceerd en dan volgt er vaak uitstel van uitvoering. Het zou lang niet slecht zijn om eerst eens een grote studie te doen over 'de fiets' over de hele ring. Vlaanderen wil naar eigen zeggen investeren in fietsvoorzieningen maar er is geen doordachte visie. Ik denk bijvoorbeeld aan de Vaartkom. Waar moeten de fietsers rijden als de fietsbrug klaar zal zijn? Dat is nogal onduidelijk. En de oversteekplaatsen op andere locaties - vooral aan de poorten - langs de Leuvense ring creëren ook problemen. Die zijn niet voorzien op veel fietsers met gevaarlijke situaties tot gevolg. Ja, er is nog veel werk aan de winkel, op de Ludenscheidsingel maar ook op andere plaatsen."

Erik moest na zijn ritje in de fietslift nog drie steile trappen opklauteren.
Vertommen Erik moest na zijn ritje in de fietslift nog drie steile trappen opklauteren.

Teleurstelling

Conclusie: er leeft een gevoel van teleurstelling in Leuven, zeker nu het geplande fietspad op de Ludenscheidsingel minstens op de lange baan is geschoven. Bij oppositiepartij N-VA weerklinkt echter een ander verhaal.


"De aanbesteding voor de aanleg van het fietspad is reeds eind 2015 gebeurd en het budget werd vastgelegd", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. "Het ontwerp van het studiebureau bleek echter niet haalbaar en de nodige aanpassingen brachten bijkomende kosten met zich mee. Een aanbestedingsbedrag mag echter met maximum 15% overschreden worden. Inspectie Financiën heeft daarom aangegeven dat dit opnieuw moet aanbesteed worden. De vraag voor het nodige budget werd begin januari 2017 gesteld aan het kabinet Weyts. Bij de uitrol naar het definitief programma zal dit project gebudgetteerd worden. De minister zal dus wel degelijk de nodige budgetten vrijmaken want de fiets is een van zijn prioriteiten. Het zou fijn zijn indien het Leuvense stadsbestuur correcte informatie zou verspreiden."Meld een bug