Fietsersbond niet opgezet met boetedreiging

De beslissing van de Leuvense politie om fietsers sinds vrijdag zonder enige waarschuwing te beboeten in geval van een overtreding, valt niet in goede aarde bij de Fietsersbond.

"Bij de invoering van het circulatieplan werd er wel een gedoogperiode ingevoerd", zegt Erik Daems, woordvoerder van de Leuvense Fietsersbond. "Maar elk jaar ontvangt de stad tienduizend nieuwe studenten. Ook zij hebben recht op een periode van sensibilisering."


De politie heeft echter een duidelijk doel voor ogen: Leuven verkeersveiliger maken. "En dat lukt alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt", aldus Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. "Al is het zeker niet zo dat we onze pijlen enkel op fietsers zullen richten. Automobilisten en bromfietsers mogen ook controles verwachten. Sinds 1 september focussen we wel op veilig en hoffelijk fietsverkeer. De controles zullen toegespitst worden op vijf pijlers: het negeren van verkeersbord C1 (verboden rijrichting, red.), het negeren van een rood licht, fietsen in de voetgangerszone, fietsen in verboden rijrichting op fietspaden, en fietsen zonder licht."


Erik Daems pleit intussen voor een aanpassing van de éénrichtingsstraten. "Waarom laten we fietsers daar niet in twee richtingen rijden? Voor auto's zijn éénrichtingsstraten logisch, maar voor fietsers toch niet? Fietsers worden een beetje vergeten in Leuven, en dat is jammer." (ADPW)