Eerste steen gelegd van The Village

NIEUWBOUWPROJECT MET 249 STUDENTENKAMERS EN KANTOREN VOOR DAVIDSFONDS

De simulatiebeelden geven een mooi zicht op hoe het project er zal uitzien als het klaar is.
Vertommen De simulatiebeelden geven een mooi zicht op hoe het project er zal uitzien als het klaar is.
Op de site van de voormalige Studio Filmtheaters is gisteren de symbolische eerste steen gelegd van nieuwbouwproject The Village. Er komen studentenkamers, kantoren, twee ondergrondse parkeergarages en een groene binnenruimte. Over een jaar moeten de eerste gebouwen klaar zijn.

De werken in de Burgemeestersstraat zijn al enkele maanden aan de gang , maar tot nog toe beperkten die zich vooral tot de afbraak van de bestaande gebouwen. Gisteren werd echter de eerste - symbolische - stap gezet richting heropbouw. "De site lag er al een vijftal jaar verloederd bij, sinds de Studio's er waren weggetrokken", zegt Kristof Vanfleteren van Hecta, ontwikkelaar van het project. Hecta bouwt er zeven blokken met 249 studentenkamers, 1.100 vierkante meter kantoorruimte voor het Davidsfonds, twee ondergrondse parkeergarages en een grote groene binnenruimte. "Het was voor iedereen een goede zaak dat we van start gingen. We zijn heel tevreden met het project, dat een gemengde invulling krijgt. Enerzijds bouwen we zes blokken met studentenkamers, anderzijds komt er op het Quinten Metsysplein een nieuwbouw met kantoren voor Davidsfonds. Alle gebouwen liggen rond een centrale tuin die ook open staat voor de buurt. Meer nog: hij zal bereikbaar zijn vanuit de Blijde Inkomststraat, Mathildegang én de Burgemeestersstraat."

Vertommen

Geen goede start

The Village nam geen al te goede start. De buren klaagden over het grote aantal studentenkamers, en onlangs kwam daar de gebrekkige communicatie rond de nachtelijke werken bij. "Het was nooit de bedoeling om de buurt voor het hoofd te stoten", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).


"Integendeel, er is altijd geprobeerd om rekening met hen te houden. Zo komt er op de site een conciërge wonen die als permanent aanspreekpunt met de buurt functioneert. En ook later moet opgevolgd worden dat de woonkwaliteit in de buurt behouden blijft."

Peter Penen van het Davidsfonds mag de eerste steen leggen.
Vertommen Peter Penen van het Davidsfonds mag de eerste steen leggen.

Statement

De eerste studentenkamers moeten in september 2015 klaar zijn voor gebruik. De 40 medewerkers van het Davidsfonds hopen in juni al hun intrek te kunnen nemen in hun nieuwbouw. "Onze huidige gebouwen aan de Blijde Inkomststraat voldeden niet meer aan de moderne normen", zegt nationaal voorzitter Peter Peene. "We stonden voor grote verbouwingswerken en dus leek het ons beter om te kiezen voor een nieuwbouw. En omdat we liefst in Leuven bleven, kwam het project van Hecta als geroepen. Het is trouwens een serieus statement voor de toekomst: volgend jaar bestaat onze organisatie 100 jaar, in de nieuwbouw hopen we er nog eens 100 jaar bij te doen." Als Davidsfonds is weggetrokken uit de Blijde Inkomststraat worden ook haar gebouwen afgebroken en vervangen door studentenkamers.