Deze maand controles op alcohol en zwaar vervoer

Deze maand gaan de lokale en federale politiediensten op vraag van de provincie Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren. Deze acties moeten leiden tot minder verkeersslachtoffers.

"In de provincie Vlaams-Brabant was voor 12,5 procent van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in 2016 gebeurden sprake van een chauffeur die reed onder invloed van alcohol. De provinciaal gecoördineerde controleacties op rijden onder invloed moeten leiden tot een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers in onze regio", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Nochtans zijn in de eerste zes maanden van het jaar 2017 op de Vlaams-Brabantse wegen negen doden minder gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar (van 23 naar 14), zo blijkt uit de cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. Het aantal letselongevallen daalde met 7%, van 1.619 ongevallen naar 1.505.

Veel ernstiger

Het aantal letselongevallen per afgelegde afstand is beduidend lager voor letselongevallen met vrachtwagens dan voor alle letselongevallen. Verkeersongevallen waarin zware voertuigen zoals vrachtwagens of autocars en autobussen betrokken zijn, zijn echter veel ernstiger dan andere ongevallen. Voor professionele chauffeurs geldt een alcohollimiet van 0,2 promille, die strikter is dan de 0,5 promille voor de overige chauffeurs. (ADPW)