Circulatieplan blijft politiek steekspel

Door het circulatieplan kwam er ook heel wat kritiek omdat verscheidene straten plots eenrichting werden, zoals hier op het kruispunt van de Tiensestraat met de Burgemeesterstraat.
Vertommen Door het circulatieplan kwam er ook heel wat kritiek omdat verscheidene straten plots eenrichting werden, zoals hier op het kruispunt van de Tiensestraat met de Burgemeesterstraat.
Het circulatieplan blijft een heet hangijzer in Leuven-centrum. Moet er een aanpassing komen? En zo ja, moet die aanpassing ten voordele van de wagen of ten voordele van zwakke weggebruiker worden doorgevoerd? De eensgezindheid binnen het Leuvense politieke spectrum is alvast heel ver te zoeken...

Zonder enige twijfel is het circulatieplan dat in het najaar van 2016 werd ingevoerd het meest besproken politiek dossier van de voorbije legislatuur in Leuven. Het centrum van Leuven werd ingedeeld in zes zones: het voetgangersgebied met een autoluwe zone en vijf stadsdelen met elk hun eigen verkeerslus. Het principe is eenvoudig maar ingrijpend: gemotoriseerd verkeer kan enkel naar een stadsdeel rijden via de ring rond de stad. Al van in het prille begin was het nieuwe circulatieplan voorwerp van discussie, al ging de zware storm wel liggen na de aanpassingen die ruim een jaar na de invoering werden doorgevoerd.

Ook in de deelgemeenten wil men circulatieplannen invoeren, zoals hier in de Gemeentestraat in Kessel-Lo.
Vertommen Ook in de deelgemeenten wil men circulatieplannen invoeren, zoals hier in de Gemeentestraat in Kessel-Lo.

'Hot item'

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober blijft het circulatieplan toch een 'hot item' in de Leuvense politieke coulissen. Van eensgezindheid is lang geen sprake, om niet zeggen dat meerderheid en oppositie bij momenten lijnrecht tegenover elkaar staan. Oppositiepartij Groen is bijvoorbeeld voorstander om nog meer maatregelen door te voeren om het gemotoriseerde verkeer in het centrum terug te dringen. "Leuven moet nog veel meer een fietsstad worden in de toekomst", zeggen David Dessers en Lies Corneillie, nummer 1 en 2 op de lijst. "Er is al vooruitgang geboekt dankzij het circulatieplan maar een stad zoals Leuven moet nog meer ambitie tonen. Groen pleit voor meer fietsstraten en veilige fietspaden. Dat is de enige juiste weg om een klimaatneutrale stad te realiseren. We willen het circulatieplan in participatie verder uitbouwen."

Cijfers spreken voor zich

Meerderheidspartijen CD&V en sp.a benadrukken dat het stadsbestuur de juiste weg is ingeslagen met het circulatieplan. Ze voelen zich in die visie gesterkt door het feit dat er 32 % meer fietsers zijn in de binnenstad en 26 % meer op de ring. Ook daalde het aantal wagens in het centrum met 8 %, al was er wel een toename van 9 % op de ring. "De cijfers bewijzen dat we de ambitie om de stad leefbaarder en tegelijk toegankelijk te maken, hebben waargemaakt", zeggen schepenen Carl Devlies (CD&V) en Dirk Robbeets (sp.a).

Auto's slechts te gast

Volgens kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is het werk nog niet af. "In de volgende legislatuur willen we ook de benedenstad autoluw inrichten met de nadruk op kwalitatief openbaar domein. Auto's zijn slechts te gast in de stad en de weg is in principe voorbehouden voor fietsers en voetgangers." Kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) wijst er dan weer op dat er stap voor stap gewerkt moet worden aan wat hij omschrijft als één van de grootste uitdagingen van de toekomst. "Iedere wijziging moet nauwkeurig worden afgetoetst. We willen vooral de alternatieven voor gemotoriseerd verkeer aantrekkelijker maken en dat doe je onder meer door het fietspad op de ring te vervolledigen. Verder willen we de fietsinfrastructuur verbeteren, bijvoorbeeld door de fietsenparking onder het Rector De Somerplein langer open te houden. Maar Leuven moet ook vlot bereikbaar blijven met de wagen en daarin is de realisatie van de Bruulparking cruciaal." (BMK)